Як відкрити приватний дитячий садок?

Дата публікації: чт, 05/28/2020 - 11:34

 

Дитина починає свій розвиток у сім’ї. Саме тут вона має відчувати себе  у безпеці та любові. Але минає час і дитині доводиться знайомитися із суспільством. Перший етап цього – адаптація до інституційного середовища через дитячий дошкільний заклад (садок). Правильно організована діяльність дитячого садка – важливе завдання соціальної інтеграції дитини у світі.

Черга в садочки, особливо у великих містах розтягується на роки, тому все частіше на зміну державним дитячим садкам приходять приватні дитячі садки.

 

Хто може бути засновником закладу дошкільної освіти?

Засновником закладу дошкільної освіти може бути орган державної влади від імені держави, відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична та/або юридична особа (зокрема релігійна організація, статут (положення) якої зареєстровано у встановленому законодавством порядку), рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад дошкільної освіти або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків засновника.

 

Особа, яка прийняла рішення про відкриття приватного закладу дошкільної освіти, має насамперед визначитись із приміщенням, у якому буде засновано заклад, та ознайомитись з чинним законодавством, що регулює питання закладів дошкільної освіти, а саме:

 

Обов'язковою умовою для відкриття  закладу дошкільної освіти є наявність:

- необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази;

- педагогічних кадрів;

- дотримання санітарно-епідеміологічних вимог до   закладу дошкільної освіти усіх форм власності (створених у тому числі в житлових та нежитлових приміщеннях), виконання яких дозволяє створити нешкідливі умови розвитку, виховання, навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей.

 

Де можна отримати консультацію щодо відкриття ?

Особа, яка бажає відкрити заклад дошкільної освіти, може звернутись, за необхідністю, до обласних, Київської міської державних адміністрацій – за консультацією з приводу відкриття приватного закладу дошкільної освіти, порядку оформлення документів, форми заяви тощо, або скористатись ресурсом «Платформа ефективного регулювання».

 

Особа, яка виявила бажання отримання ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності подає:

  • копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права або фізичну особу - підприємця, основним видом діяльності яких є освітня діяльність;

  • письмове зобов’язання щодо матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, фізичної особи - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, у тому числі у частині забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці;

  • копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти);

  • опис документів, що подаються закладом дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем або структурним підрозділом юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, у двох примірниках.

 

Фізична особа - підприємець додатково подає:

- копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання;

-  копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;

- копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

- медичну довідку встановленого зразка.

Для фізичної особи - підприємця, який самостійно надає освітні послуги за рівнем дошкільної освіти, - обов’язкова наявність відповідної фахової освіти, а також медичної довідки встановленого зразка.

Відповідно до Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності», орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду, і в разі їх наявності ухвалює відповідне рішення.
 У разі встановлення відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії під час розгляду заяви про отримання ліцензії, орган ліцензування ухвалює рішення про видачу ліцензії.

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Якщо у Вас або Ваших родичів наявний цивільний або адміністративний спір, виникають додаткові питання, то консультацію професійного юриста Ви можете отримати звернушивсь до системи безоплатної правової допомоги.

 

Автор: заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД в м.Києві Тетяна Городенська

Схожі публікації

відео / фото