Які питання слід ставити судовому експерту - товарознавцю, щоб отримати обгрунтовану відповідь?

Дата публікації: вт, 05/26/2020 - 14:10

Питання до судового експерта-товарознавця

Які питання слід ставити судовому експерту з товарозавнчої експертизи, щоб отримати обгрунтовану відповідь? Орієнтовний перелік питань на вирішення судової товарознавчої експертизи або товарознавчого дослідження.


До об'єктів товарознавчої експертизи належать: обладнання, сировина та товари народного споживання.

Фахівець експерт-товарознавець відповідає на доволі широко коло питань, які стосується різних аспектів та характеристик об’єктів дослідження: галузі застосування, стану товара, факторів зберігання та обставин, що зменшують його вартість.

Але є цілий ряд питань на які експерти відповісти не може: спосіб виробництва виробу (технологічне питання), можливість проведення ремонту товару та вартість його проведення (питання сервісного центру), рішення про особу яка винна у псуванні товару (питання юридичної площини).

Для того, щоб орієнтуватись в повноваженнях судового експерта-товарознавця наводимо орієнтовний перелік питань, який ставлять перед експертом:

 • Чи відповідає якість товару інформації, що вказана на пакуванні або в супровідній документації?
 • Чи співпадає фактична кількість товару даним, що є на упаковці або інформації, що міститься в супровідних документах.
 • Які фактичні характеристики товару?
 • Чи співпадають фактичні характеристики з маркуванням на етикетці або на упаковці?
 • Чи відповідає якість досліджуваного об’єкта вимогам стандартів, що розроблені для даної групи товарів?
 • В чому виражені відхилення якості товару від цих стандартів?
 • Чи допустимий продаж товару, що досліджується, для подальшого споживання? Чи можлива його переробка або утилізація?
 • Чи відповідає упаковка товару вимогам існуючих стандартів якості?
 • Чи могли умови зберігання вплинути на якість об’єкта дослідження?
 • Які правила приймання могли бути порушені?
 • Чи має об’єкт дослідження дефекти?
 • Які причини виникнення дефектів у об’єкта дослідження?
 • Чи мають дефекти виробниче походження?
 • Яка вартість заподіяної шкоди?
 • Яка залишкова вартість пошкодженого виробу?
 • Яка вартість об’єкта дослідження з урахуванням зносу безпосередньо перед виникненням пожежі (затоплення та інше)?
 • Як знизилась якість та вартість товару, що пошкоджений в результаті затоплення, пожежі, забруднення хімічними речовинами?
 • Яка ринкова вартість товару в Україна та за її межами?
 • Яким підприємством і коли було виготовлено товар?
 • Яким характеристикам згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності відповідає товар?
Незалежна Судова Експертиза і Оцінка 

Схожі публікації

відео / фото