ЄСПЛ висловився щодо балансу між свободою слова та правом на захист репутації

Дата публікації: пт, 07/16/2021 - 23:13

 

Правова позиція ЄСПЛ у справі «MILOSAVLJEVIĆ проти Сербії», заява № 57574/14 https://cutt.ly/ZmUrPYN

 

Журналіст звернувся до ЄСПЛ зі скаргою на порушення свободи вираження поглядів.

Вказував, що зазнав покарання за публікацію статей, щодо ймовірного сексуального насильства над неповнолітньою дівчиною ромського походження з боку керівника муніципального органу, програвши справу про наклеп і отримавши обов’язок відшкодувати шкоду та судові витрати.

ЄСПЛ зазначив, що відсутність відповідних та достатніх аргументів з боку національних судів або неврахування застосування стандартів при оцінці втручання спричинить порушення ст.10.

В той же час право на захист репутації є правом, яке гарантується ст.8 як частина права на повагу до приватного життя.

 

Як досягти балансу між правами?

Суд має перевірити, чи досягли національні органи справедливого балансу, захищаючи свободу вираження поглядів, захищену ст.10 та право на повагу до приватного життя, закріплене у ст.8.

Критеріями, які враховуються при балансуванні між цими правами є:

  • ▫️внесок статті в обговорення, що становить суспільний інтерес;
  • ▫️наскільки відомою є зацікавлена особа та предмет статті;
  • ▫️поведінку зацікавленої особи до публікації статті;
  • ▫️спосіб отримання та правдивість інформації;
  • ▫️зміст, форма та наслідки публікації;
  • ▫️суворість накладеної санкції.

Критерії можуть мати різну актуальність з огляду на обставини кожної справи.

 

Чи мало місце втручання в права Заявника?

З огляду на характер кримінального обвинувачення, пред’явленого зацікавленій особі, наслідки публікації статей були явно достатньо серйозні, щоб підпадати під охорону ст.8.

Національні суди досягли справедливого балансу між свободою слова заявника та зацікавленістю іншої сторони у захисті його репутації.

Тож немає порушення свободи вираження поглядів (ст.10).

 

ZakonOnline

Схожі публікації

відео / фото галерея