За перше придбане житло - поверніть собі відсоток його вартості!

Пун­ктом 9 час­ти­ни 1 стат­ті 1 За­ко­ну Ук­ра­їни «Про збір на обов’яз­ко­ве дер­жавне пен­сій­не стра­ху­ван­ня» пе­ред­ба­че­но, що гро­ма­дя­ни, які прид­ба­ли жит­ло впер­ше, при ук­ла­ден­ні до­го­во­ру ку­пів­лі-про­да­жу цього жит­ла не по­вин­ні спла­чу­ва­ти збір на обов’яз­ко­ве дер­жавне пен­сій­не стра­ху­ван­ня.

 

БЮК Юрконсультації
Коментарі

Схожі публікації

відео / фото