Заробітна плата при проходжені виробничої практики учнями

Дата публікації: пн, 12/30/2019 - 12:21

Питання:

Підприємство планує укласти договір на проходження виробничої практики учнів ПТНЗ, за яким воно має 50% зароблених практикантом коштів за період виробничої практики перераховувати на рахунок навчального закладу, а решту 50% нараховує і виплачує учню (практиканту).

1. Як оформити практиканта на виробничу практику?

2. Чи потрібно повідомлення в податкову про прийняття практиканта?

3. Як нараховувати заробітну плату учням за практику?

4. Як оподатковується заробітна плата за загальними нормами чинного законодавства, а саме ПДФО-18%, ВЗ-1,5% та нараховується ЄСВ-22%?

5. Як визначаються 50% на користь навчального закладу: від нарахованої зарплати чи із зарплати за мінусом всіх відрахувань?

6. Як практиканти відображаються у таблиці 5, 6 додатка 4 Звіту щодо ЄСВ?

7. У податковому розрахунку форми №1 ДФ ?

8. Коли перераховувати (виплачувати) з/плату навчальному закладу і учню? ( за першу половину місяця і за другу половину) ? Один раз на місяць, чи два раза на місяць?


Відповідь:

1.Як оформити практиканта на виробничу практику? - Практикантів не вносять до складу (списку) і штатного розпису працівників підприємства, але на них у повній мірі розповсюджуються правила внутрішнього трудового розпорядку і положення інших внутрішніх актів і розпоряджень підприємства. Оплата праці практикантів оплачується. Згідно з п. 9 Порядку «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики» №992 від 7 червня 1999 р. N 992 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-99-%D0%BF), перед початком виробничого навчання та виробничої практики керівник підприємства:

- видає наказ про персональний розподіл учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу на робочі місця або навчально-виробничі ділянки виробничих підрозділів чи створює учнівські самостійні навчально-виробничі підрозділи та визначає відповідно до змісту робочих навчальних програм види робіт;

- призначає з числа інженерно-технічних працівників та кваліфікованих робітників підприємства відповідальних за проведення виробничого навчання та виробничої практики, забезпечення умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог;

- установлює системи оплати праці учнів, слухачів за фактично виконаний обсяг робіт відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки) та укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику.

Відповідно до п. 8 Порядку № 992 між ПТУ та підприємством, що надає  робочі  місця  або  навчально-виробничі ділянки, не пізніше двох тижнів до початку виробничого навчання та виробничої практики має бути укладено  на  основі  типового договору договір  про навчально-виробничу практику.

2.Чи потрібно повідомлення ДФС про прийняття практиканта? - допуск практиканта/працівника до роботи без укладання трудового договору та повідомлення про це ДФС є на сьогодні порушенням, яке карається великими штрафами.

3.Як нараховувати заробітну плату учням за практику? - П. 17 Порядку № 992 визначено, що за фактично виконаний обсяг робіт учням за період виробничого навчання та виробничої практики відповідно до виробничих завдань, підприємство нараховує заробітну плату згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Але при нарахуванні зарплати учням ПТНЗ слід пам’ятати, що нараховувати їм зарплату потрібно з урахуванням вимог ст. 3-1 Закону про оплату праці.

Звісно ця вимога буде застосовуватися в залежності від встановленого режиму робочого часу. Адже підприємство при прийнятті на роботу студентів та учнів може їм встановити неповний робочий час. У такому випадку підприємство має нарахувати зарплату  на рівні не нижче мінімальної пропорційно відпрацьованому часу.

4.Як оподатковується заробітна плата за загальними нормами чинного законодавства, а саме ПДФО-18%, ВЗ-1,5% та нараховується ЄСВ-22%? - За трудовим договором учнів ПТНЗ - практикантам виплачується заробітна плата, яка є базою для оподаткування ПДФО, військовим збором та нарахування ЄСВ на загальних підставах. Але до заробітної плати, нарахованої практикантові, не застосовується податкова соціальна пільга відповідно доч. 3 пп. 169.2.3 ПКУ, якщо він одночасно з зарплатою отримує стипендію.

Податківці вважають, що підприємство у разі нарахування зарплати нижче мінімальної за відпрацьований час учням професійних училищ під час проходження виробничої практики сума ЄСВ має розраховуватися як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, та ставки єдиного внеску. Тобто при нарахуванні ЄСВ на зарплату  такої категорії працівників все одно працює правило нарахування ЄСВ не нижче мінімального страхового внеску.Тож ЄСВ потрібно нараховувати не нижче мінімального страхового внеску.

5.Як визначаються 50% на користь навчального закладу: від нарахованої зарплати чи із зарплати за мінусом всіх відрахувань? - Згідно ст. 50 Закону про професійно-технічну освіту 50% заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику направляється на рахунок навчального закладу. В зазначеному законі не зазначено, про яку зарплату йдеться, нараховану чи ту, яка залишається після утримання з неї податків. Це конкретизовано в п. 18 Порядку № 992: йдеться саме про нараховану суму зарплати, а також саме поняття заробітної плати, визначене уст. 1 Закону про оплату праці, має на увазі саме нараховану суму заробітної плати.

Статтею 25 Закону про оплату праці забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством. Оскільки фінансування ПТНЗ за рахунок зарплати учнів-практикантів передбачено Законом про професійно-технічну освіту, відрахування 50% нарахованої заробітної плати не є порушенням ст. 25 Закону про оплату праці.

6.Як практиканти відображаються у таблиці 5, 6 додатка 4 Звіту щодо ЄСВ? – за учнів, які проходять практику, підприємство подає звіт за формою № Д4 відповідно до порядку № 435 (наказ Мінфіну від 14.04.15 № 435). При цьому зазначені особи відображаються у таблиці № 6 з кодом категорії застрахованих осіб «1». Таблицю № 5 за таких осіб подавати не потрібно.

7.У податковому розрахунку форми №1 ДФ - У податковому розрахунку форми № 1ДФ зарплата практикантів відбивається під кодом ознаки доходу «101».

8. Коли перераховувати (виплачувати) з/плату навчальному закладу і учню? ( за першу половину місяця і за другу половину) ? Один раз на місяць, чи два раза на місяць? - Відповідно до ст. 24 Закону про оплату праці терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами самостійно в колективному договорі або нормативному акті роботодавця з дотриманням норм законодавства.При цьому заробітна плата має виплачуватися не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Тобто зазначеними нормами встановлено, що виплата заробітної плати здійснюється не рідше двох разів на місяць, а отже, підприємство може виплачувати заробітну плату і три рази на місяць.

ава
 
Адвокат Ірина Леонова
b2bconsult

Схожі публікації

відео / фото