Звільнення без компенсації відпустки у зв'язку з переводом

Дата публікації: сб, 04/11/2020 - 10:34

Питання:

Я працюю інспектором з кадрової роботи у Медичному коледжі (який є комунальним закладом Обласної ради). У нас в структурі було відділення паліативної медицини (хоспіс). 31 грудня його приєднали в структуру Обласної лікарні. Рішення чи розпорядження остаточного не було, просто попередили, що з 2 січня затвердять штатний розпис новий. Про ці зміни коледж дізнався 11.12., тобто менше місяця до 02.01. Проблема виникла в тому, що коштів на оплату компенсації за невикористані відпустки (53 особи) не змогла наша установа виплатити. Йшлася мова про звільнення у зв'язку з переводом, проте інша установа (тобто, обласна лікарня) відмовилася по такій підставі приймати (бо коледж не компенсував відпустки).  Тому нас прийдеться звільнити "на загальних підставах".

Як себе захистити в такому випадку?


Відповідь:

Незалежно від причини звільнення, «на загальних підставах» чи у разі переведення в силу статті 24 Закону України «Про відпустки» вам належить грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки.  

При цьому

  1. Компенсації підлягають усі дні не використанихпрацівником щорічних відпусток і додаткових відпусток «на дітей» незалежно від того, скільки років вони не надавалися. Строків давності за такими відпустками немає.
  2. Компенсація виплачується незалежно від причини звільненняпрацівника, у тому числі й у разі, якщо він звільнений за порушення трудової дисципліни.
  3. Виплатити компенсацію за невикористану відпустку при звільненні необхідно в день звільнення. А якщо працівник у цей день не працював — не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок (ст. 116 КЗпП).

Суму компенсації за невикористану відпустку розраховують у тому ж порядку, що й суму звичайних відпускних.

Зверніть увагу на статтю 117 КЗпП де йдеться про те, що у разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

       Отже,  при невиплаті компенсації власник або уповноважений ним орган може отримати судове рішення (у випадку вашого звернення),  і тоді вимушений буде сплатити вам суми набагато більші, ніж нараховані, як компенсація за невикористані відпустки.

       Чого не рекомендується робити ніякому роботодавцю.

В разі переведення працівника на інше підприємство можливі такі  варіанти:

1. Компенсація за невикористані дні відпустки нараховується та виплачується працівнику за тими ж правилами, що й при звільненні. При цьому стаж роботи, що дає право на відпустку, на новому місці обчислюється від дня укладання трудового договору.

2. За бажанням працівника компенсація за відпустку перераховується на рахунок підприємства куди перейшов працівник. Згідно з ч.7 ст.9 Закону України «Про відпустки», якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічну відпустку і не одержав за неї грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на відпустки, зараховується час, за який за попереднім місцем роботи були не використані відпустки.

     Зверніть увагу що лише за бажанням працівника  компенсація за відпустку перераховується на рахунок підприємства куди перейшов працівник

Виписки з Закону України «Про відпустки» стаття 24 та Кодексу законів про працю України статті 47,  та стаття 116 і стаття 117 додаються

Стаття 24. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Статті 47, 116, 117 Кодексу законів про працю України

Стаття 47. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

У разі звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу він зобов'язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника.

Стаття 116. Строки розрахунку при звільненні

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму.

Стаття 117. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні

В разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа,організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум власник або уповноважений ним орган повинен сплатити зазначене в цій статті відшкодування в тому разі, коли спір вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору.

І останнє.

Мені вбачається що фінансування відділення паліативної медицини (хоспіс) і Обласна лікарня провадиться з одного обласного бюджету, тому вирішити питання про компенсацію невикористаних відпусток мабуть можна і без судових рішень.  

ава
 
Юрист Микола Лях
b2bconsult

Схожі публікації

відео / фото