адвокат Морозов

Надсилання судового рішення на (не) офіційну електронну адресу сторони процесу

 

10 квітня 2024 року Велика Палата Верховного Суду в рамках справи № 454/1883/22, провадження № 14-117цс23 (ЄДРСРУ № 118486335) досліджував питання щодо надсилання судового рішення  на  (не) офіційну електронну адресу сторони процесу.

Відповідно до частин першої та п`ятої статті 14 ЦПК України у судах функціонує Єдина судова інформаційно-комунікаційна система.

Тотожність понять "фактична підстава позову" та "правова підстава позову" "

 

19 квітня 2024 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в рамках справи № 927/1606/23 (ЄДРСРУ № 118482872) досліджував питання щодо тотожності термінів "фактична підстава позову" та "правова підстава позову".

Надіслання апеляційної скарги заінтересованій особі за участю прокуратури

 

23 лютого 2024 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в рамках справи № 910/6833/23 (ЄДРСРУ № 117202907) досліджував питання щодо обов’язку надіслання копії апеляційної скарги з додатками заінтересованій особі, інтереси якої представляє орган прокуратури.

Відповідно до пункту 2 статті 121 Конституції України на прокуратуру покладається представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом.

Надіслання апеляційної скарги заінтересованій особі за участю прокуратури

 

23 лютого 2024 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в рамках справи № 910/6833/23 (ЄДРСРУ № 117202907) досліджував питання щодо обов’язку надіслання копії апеляційної скарги з додатками заінтересованій особі, інтереси якої представляє орган прокуратури.

Відповідно до пункту 2 статті 121 Конституції України на прокуратуру покладається представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом.

Виділ, як різновид реорганізація юридичної особи

Дата: 07.01.2024 11:00

Позиція Великої Палати Верховного Суду щодо правової природи виділу (реорганізації) юридичної особи

15 листопада 2023 року Велика Палата Верховного Суду у складі в рамках справи № 918/119/21, провадження № 12-20гс23 (ЄДРСРУ № 115598840) досліджувала питання щодо правової природи виділу.

Згідно із частиною першою статті 104 ЦК юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників.

Належний спосіб захисту при витребуванні майна

Дата: 21.12.2023 11:09

Велика палата Верховного суду: належний спосіб захисту порушеного права позивача при витребуванні майна з чужого незаконного володіння

08 листопада 2023 року Велика Палата Верховного Суду в рамках справи № 607/15052/16-ц, провадження № 14-58цс22 (ЄДРСРУ № 114904864) досліджувала питання щодо належного способу захисту порушеного права позивача при витребуванні майна з чужого незаконного володіння.

Відповідно до статей 317 і 319 ЦК України саме власнику належить право розпоряджатися своїм майном за власною волею.

Базова сума для обчислення інфляційних втрат та трьох процентів річних

 

15 листопада 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду в рамках справи № 711/4585/22, провадження № 61-8119 св 21 (ЄДРСРУ № 114962330) досліджував питання щодо початкової суми для обчислення інфляційних втрат та трьох процентів річних.

Поновлення строків для прийняття спадщини з урахуванням постанови КМУ №164

 

30 жовтня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду в рамках справи № 196/143/21, провадження № 61-10646 св 23 (ЄДРСРУ № 114513456) серед іншого досліджував питання щодо поновлення строків для прийняття спадщини з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України щодо їх продовження на 4 (чотири) місяця.

Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини (частина перша статті 1270 ЦК України).

Боргова розписка у справах про неплатоспроможність боржника

 

17 серпня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в рамках справи № 911/1856/21 (ЄДРСРУ № 112895454) досліджував питання щодо достовірності боргової розписка у справах про неплатоспроможність боржника.

Усталена судова практика наголошує, що боргова розписка підтверджує не лише факт укладення договору позики та погодження його умов між кредитором та боржником, а також вона засвідчує й безпосередньо факт отримання боржником від кредитора грошових коштів у певному розмірі або речей.

Визнання правочину недійсним вчиненим під впливом помилки, обману, насильства

 

29 травня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду в рамках справи № 756/10782/19, провадження № 61-2156 св 23 (ЄДРСРУ № 111160003) досліджував питання щодо визнання правочину недійсним вчиненим під впливом помилки, обману, насильства, зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною або внаслідок впливу тяжкої обставини.

Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (частина перша статті 202 ЦК України).

Підписка на адвокат Морозов