процесуальні строки

Закінчення строків, як підстава для відмови у задоволені скарги на держреєстратора

Дата: 14.05.2023 09:29

Однією з підстав для відмови у задоволенні скарги на державного реєстратора є закінчення встановленого законом строку подачі скарги

02 травня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в рамках справи № 910/16665/21 (ЄДРСРУ № 110626822) досліджував питання щодо закінчення строків, як підстави для відмови у задоволені скарги на держреєстратора.

Строк звернення до адміністративного суду з вимогами про погашення заборгованості з відшкодування ПДВ та/або пені

Дата: 13.05.2023 19:44

Контролюючий орган всупереч вимогам пункту 200.12 статті 200 ПК України висновок із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню з бюджету, органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, вчасно не подав (квітень 2014)

Відхиляючи доводи контролюючого органу про пропуск позивачем строку звернення до суду (листопад 2020), суди першої та апеляційної інстанцій зазначили, що позовна вимога про стягнення пені може бути заявлена протягом 1 095 днів з наступного дня після повної сплати податковим органом суми бюджетного відшкодування.

Цікава позиція щодо строків звернення до суду за виплатою належних працівнику виплат при звільненні

Дата: 12.05.2023 15:59

Відповідно до частини 2 статті 233 КЗпП України у редакції Закону України від 01 липня 2022 року №2352-ІХ, який набрав чинності 19 липня 2022 року, із заявою про вирішення трудового спору у справах про звільнення працівник має право звернутися до суду в місячний строк з дня вручення копії наказу (розпорядження) про звільнення, а у справах про виплату всіх сум, що належать працівникові при звільненні, - у тримісячний строк з дня одержання ним письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені йому при звільненні

Уряд поверне загальний строк у 6 місяців для прийняття спадщини

Дата: 08.05.2023 19:46

У «Слузі народу» повідомили про зміни у сфері здійснення нотаріальної діяльності та державної реєстрації стосовно підтвердження довіреності, строку прийняття спадщини і строку для реєстрації .

Як відомо, з введенням воєнного стану Кабмін ухвалив низку змін щодо особливостей роботи нотаріату та державної реєстрації. Було встановлено особливості спадкування під час воєнного стану

Повітряна тривога не є поважною причиною пропуску строку на оскарження судового рішення ...і війна також

Дата: 29.04.2023 09:59

Вирішення судом питання про наявність або відсутність підстав для поновлення строку на оскарження в кожній конкретній справі залежить від вказаних у заяві причин, підтверджених відповідними засобами доказування.

Адвокат права виокремили найцікавіше із Ухвали суду.

Отже, заявник звернувся до суду із заявою про поновлення строку апеляційного оскарження, яка мотивована введенням воєнного стану в Україні, а також відсутністю електропостачання у відповідному періоді.

Що першочергово: поважність пропуску строку звернення до суду чи можливість розгляду позову

Дата: 14.04.2023 19:44

Подання позову з пропуском строку та подання позову, який не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, передбачають різні правові наслідки.

Порушення перед судом питання щодо передбачених ст. 123 КАС наслідків пропуску строку звернення до суду з позовом, який не підпадає під його юрисдикцію, однаково виключає можливість відкриття провадження за таким позовом, навіть за умови наведення заявником поважних причин його пропуску.

Позовна давність: загальні строки, збільшення, переривання, продовження

Дата: 29.03.2023 12:01

Позовна давність: загальні строки, збільшення строків, переривання, продовження на час війни або карантину COVID-19

13 березня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду в рамках справи № 207/1892/18, провадження № 61-11887 св 22 (ЄДРСРУ № 109491727) досліджував питання щодо строків позовної давності.

Загальні строки позовної давності 

Визнання бездіяльності протиправною: строк звернення до суду

Дата: 25.03.2023 09:49

Позивачка просила визнати протиправною бездіяльність ВРП щодо невиконання ч. 1 та ч. 4 ст. 10-1 ЗУ № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» стосовно неоприлюднення рішень ВРЮ у форматі відкритих даних, визначеному постановою КМУ від 07.04.2019 № 409

Підписка на процесуальні строки