Щодо залучення до участі у справі правонаступника відповідної сторони

Дата: 28.11.2023 18:09

Відмовляючи у прийнятті справи 521/1439/18 до свого розгляду ВПВС в ухвалі від 22.11.2023 https://reyestr.court.gov.ua/Review/115168438 звернула увагу на те, що питання правонаступництва вирішувалося у справі № 761/13017/16-ц.

У цій справі ВПВС виходила з того, що у Банку є кредитне зобов`язання, належне виконання якого з боку позичальника забезпечила відповідачка, уклавши договір іпотеки.

Водночас кредитор за цим договором був замінений іншою особою (на підставі договору відступлення права вимоги).

Первісний кредитор (іпотекодержатель) звернувся до суду з позовом про визнання недійсним договору про розірвання договору іпотеки, відстоюючи власні права й інтереси іпотекодержателя у зобов`язанні за договором іпотеки.

ВПВС дійшла висновку про те, що, замінивши первісного кредитора у вказаних матеріальних правовідносинах, новий кредитор набув той самий інтерес щодо захисту вже своїх прав іпотекодержателя за договором іпотеки, що унеможливлює позбавлення його права брати участь у розгляді справи як позивача.

При цьому ВПВС виснувала, що заперечення відповідачки проти дійсності отриманого новим кредитором права вимоги за договором іпотеки суд має оцінити під час розгляду суті спору.

Адвокат Михайло Гуцал