Усунення порушень п. 1 ст. 6 Конвенції

Дата: 23.05.2023 13:05

ЄСПЛ у своєму рішенні від 22.09.2022 року у справі «Леонідов проти України» констатував, що відмова ВАСУ у розгляді касаційної скарги щодо пенсійного забезпечення не була обґрунтована належним чином, а тому констатував порушення п. 1 ст. 6 Конвенції.

Здійснюючи перегляд за виключними обставинами ухвали ВАСУ Велика Палата ВС у постанові від 27.04.2023 №2-а-4658/09 https://reyestr.court.gov.ua/Review/110850157 вказала на необхідність дотримання гарантій статті 6 Конвенції, згідно яких держава має гарантувати громадянам ефективне право на доступ до судів для вирішення спору щодо їхніх прав та обов`язків цивільного характеру (див. рішення від 05.04.2018 у справі «Зубач проти Хорватії»).

ВПВС дійшла висновку, що констатовані ЄСПЛ порушення конвенційних та національних вимог у контексті цієї справи можна усунути шляхом скасування ухвали суду касаційної інстанції з направленням матеріалів заяви до того самого суду для ухвалення судового рішення відповідно до вимог адміністративного процесуального законодавства.

Тим самим судом було визначено Касаційний адміністративний суд у складі ВС, оскільки він на сьогодні виконує ті ж процесуальні функції, які виконував ВАСУ.

Адвокат Михайло Гуцал