Чи можлива відстрочка від строкової служби в армії?

Дата: 14.12.2021 17:14

Питання: Чи можна отримати відстрочку від строкової служби в армії у зв’язку з тим, що проживаю разом з одиноким непрацездатним батьком (інвалідом 2 групи)? Я не є опікуном батька та зареєстрований в іншому місці.

Відповідає Володимир Подлєсняк, головний юрист Кремінського бюро правової допомоги.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами надається призовникам (за їх бажанням):

  • які мають непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір);
  • непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник;
  • осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб – громадян України, зобов’язаних, відповідно до законодавства, їх утримувати.

Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством.

Законодавство України передбачає оформлення постійного догляду за інвалідами, які, за висновком лікарсько-консультаційної комісії, потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Для встановлення опіки, піклування чи догляду не має значення, де проживає та прописана особа, яка може здійснювати цю опіку. Діти входять до кола осіб, які можуть піклуватися про непрацездатних батьків.

Отже, якщо говорити про відстрочку від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, то вона надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії.

Таким чином, Вам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання, де буде прийматися рішення про встановлення опіки чи догляду за батьком.