Щодо правової природи виділу

Дата: 19.12.2023 09:11

ВПВС у постанові від 15.11.2023 у справі № 918/119/21 https://reyestr.court.gov.ua/Review/115598840 зауважила, що для виділу притаманна характерна ознака реорганізації - перехід майна, прав та обов`язків юридичної особи, що реорганізується, до її правонаступника. При цьому обсяг правонаступництва визначається тим майном, правами та обов`язками, які передаються за розподільчим балансом, тобто має місце парцелярне (часткове) правонаступництво.

Отже, виділ є видом реорганізації, який не має наслідком припинення юридичної особи, яка реорганізується, оскільки остання залишається суб`єктом права, однак зі зменшеним обсягом майна, прав та/або обов`язків.

Основною відмінністю виділу є те, що в результаті виділу створюється нова юридична особа, яка наділяється існуючою юридичною особою певним майном. При цьому попередня юридична особа не припиняється.

Відтак суперечностей (колізії) між нормами ч. 1 ст. 104 ЦК та ч. 1 ст. 28 Закону № 1087-IV немає: норма ч. 1 ст. 104 ЦК визначає види реорганізації юридичної особи, за яких юридична особа припиняється, тоді як норма ч. 1 ст. 28 Закону № 1087-IV установлює способи реорганізації кооперативу безвідносно до збереження юридичною особою (кооперативом), що реорганізується, правового статусу.

Беручи до уваги наведене, ВПВС відступила від висновків об`єднаної палати КЦС ВС у постанові від 14.09.2020 у справі № 291/1009/18 та висновків КГС ВС у постановах від 11.12.2019 у справі № 904/2251/18, від 15.01.2020 у справі № 904/11903/16 та від 21.01.2020 у справі № 904/8538/16, що виділ не є способом реорганізації юридичної особи.

Адвокат Михайло Гуцал