практика ВС

Щодо можливості розгляду судами господарської юрисдикції позовів про визнання правочинів недійсними за позовами органів ДПС України

Дата: 25.01.2024 12:42

Касаційний адміністративний суд вважає за необхідне відступити від висновків Касаційного господарського суду, висловлених у справі № 910/5958/20, щодо розгляду спорів за позовами органів ДПС України до юридичних (фізичних) осіб про визнання правочинів недійсними судами господарської юрисдикції та щодо обов`язку суду у спорах цієї категорії перевіряти, чи є порушення цивільного права контролюючого органу.

Витребування нерухомого майна, яке вибуло з володіння власника на підставі скасованого рішення суду

Дата: 21.01.2024 11:36

Витребування нерухомого майна, яке вибуло з володіння власника на підставі рішення суду, ухваленого щодо цього майна, але надалі скасованого

21 грудня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду в рамках справи № 203/806/21, провадження № 61-10748св22 (ЄДРСРУ № 115821996) досліджував питання щодо витребування нерухомого майна, яке вибуло з володіння власника на підставі рішення суду, ухваленого щодо цього майна, але надалі скасованого.

Відповідача можна звільнити від сплати судового збору: позиція Верховного суду

Дата: 20.01.2024 11:37

Велика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Касаційного господарського суду ВС щодо застосування пункту 1 частини першої статті 8 Закону України «Про судовий збір», яка встановлює перелік умов для звільнення, зменшення розміру, відстрочення чи розстрочення сплати судового збору.

ВП ВС зазаначила, що положення статті 8 Закону України «Про судовий збір» можуть бути застосовані за загальним правилом як до позивача, так і до відповідача – фізичної особи за наявності відповідної підстави, визначеної зазначеною нормою.

Самостійне виховання дитини чоловіком для отримання відстрочки від мобілізації - встановлення юридичного факту

Дата: 16.01.2024 15:25

Доцільність встановлення юридичного факту - самостійного виховання дитини  з метою отримання відстрочки від мобілізації

26 жовтня 2023 року Велика Палата Верховного Суду в рамках справи № 201/5972/22, провадження № 14-132цс23 (ЄДРСРУ № 114685581#) досліджувала питання щодо доцільності встановлення юридичного факту - самостійного виховання дитини  з метою отримання відстрочки від мобілізації.

Звільнення відповідача від сплати судового збору

Дата: 13.01.2024 10:55

Велика Палата Верховного Суду висловилась щодо  звільнення відповідача фізичної особи від сплати судового збору

29 листопада 2023 року Велика Палата Верховного Суду в рамках справи № 906/308/20, провадження № 12-58гс23 (ЄДРСРУ № 115598835) досліджувала питання щодо  застосування пункту 1 частини першої статті 8 Закону України «Про судовий збір» до фізичних осіб – відповідачів.

Щодо правової природи виділу

Дата: 19.12.2023 09:11

ВПВС у постанові від 15.11.2023 у справі № 918/119/21 https://reyestr.court.gov.ua/Review/115598840 зауважила, що для виділу притаманна характерна ознака реорганізації - перехід майна, прав та обов`язків юридичної особи, що реорганізується, до її правонаступника. При цьому обсяг правонаступництва визначається тим майном, правами та обов`язками, які передаються за розподільчим балансом, тобто має місце парцелярне (часткове) правонаступництво.

Залишення скарги без руху колегіальним складом суду

Дата: 24.11.2023 09:53

ВС у складі колегії суддів КЦС вважав за необхідне відступити від висновку ВС у складі колегії суддів КАС, сформульованого у постанові від 26.10.2022 року у справі № 120/11814/21-а, згідно з яким підпис на апеляційній скарзі у лівому верхньому куті першої сторінки під прізвищем позивача є належним, а тому відсутні підстави для повернення скарги.

ВПВС 12.07.2023 постановила ухвалу про прийняття справи № 930/576/22 до свого розгляду.

Підписка на практика ВС