Спосіб захисту інтересів у правовій визначеності

Дата: 29.11.2022 10:23

ВПВС в постанові від 19.10.2022 у справі № 910/14224/20 https://reyestr.court.gov.ua/Review/107476264 зауважила, що фактично позивач звернувся до суду не за захистом свого права на припинення зобовязання, а за захистом свого законного інтересу у правовій визначеності щодо прав і обовязків у відносинах з відповідачем за кредитним договором.

Особливість спорів про захист інтересу у правовій визначеності при виконанні договірних зобовязань полягає в тому, що позивач просить суд підтвердити (визнати) існуючий стан прав і обовязків у договірних відносинах з іншою стороною для правової визначеності сторін договору в цих відносинах, однакового розуміння ними своїх прав та обов`язків за цим договором.

Способами захисту інтересу особи у правовій визначеності при виконанні договірних зобовязань можуть бути: 1) визнання права позивача; 2) визнання відсутнім (припиненим)обовязку позивача; 3) визнання відсутнім (припиненим) права вимоги відповідача.

Водночас, неефективними є такі способи захисту, як визнання права вимоги виконання зобовязання від відповідача або визнання наявності договірного обовязку відповідача, оскільки такі способи не ведуть до виконання боржником свого зобовязання та отримання кредитором належного на виконання зобовязання. У цьому випадку в позивача виникне потреба повторного звернення до суду.

Способи захисту інтересу особи у правовій визначеності при виконанні договірних зобов`язань будуть належними лише в разі, якщо така невизначеність триває, ініційований кредитором спір про захист його прав суд не вирішив і відповідне провадження не було відкрите.

У разі якщо кредитор уже ініціював судовий процес, спрямований на захист порушеного, на його думку, права, або такий спір суд уже вирішив, звернення боржника з позовом про визнання відсутності права вимоги у кредитора або кореспондуючого обов`язку боржника не є належним способом захисту.

З огляду на обставини та наявні в матеріалах справи докази, ВПВС погодилась з визнанням припиненими зобовязань позивача перед відповідачем за кредитним договором у звязку з їх виконанням, проведеним належним чином.

Адвокат Михайло Гуцал