Мін'юст оновив Порядок надання відомостей з Єдиного держреєстру юросіб, ФОП та громадських формувань

Дата: 22.05.2023 15:00

Міністерство юстиції затвердило новий Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідний наказ від 5 травня 2023 року № 1692/5 набере чинності через десять днів з дня офіційного опублікування.

Відповідно з дня набрання чинності наказом № 1692/5 втратить чинність наказ Мін'юсту від 10 червня 2016 року № 1657/5 "Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Затверджений Порядок встановлює умови, підстави та процедуру надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, перелік додаткових відомостей, до яких надається безоплатний доступ, форму та зміст виписки, витягу з Єдиного державного реєстру, а також права та обов'язки суб'єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

Пошук відомостей в Єдиному державному реєстрі, крім випадку, передбаченого пунктом 5 розділу I Порядку, здійснюється за такими ідентифікаторами:

1) щодо юридичної особи:

 • ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі - ідентифікаційний код);

  • керівник або інша особа, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи;

  • засновник (учасник);

   • кінцевий бенефіціарний власник;

   2) щодо відокремленого підрозділу юридичної особи - найменування та/або ідентифікаційний код;

   3) щодо фізичної особи - підприємця - прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

   4) щодо громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - найменування та його вид (громадське об'єднання, структурне утворення політичної партії, постійно діючий третейський суд, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації).

   У разі застосування таких ідентифікаторів, як керівник або інша особа, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, засновник (учасник) або кінцевий бенефіціарний власник зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та/або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

   Під час пошуку відомостей в Єдиному державному реєстрі для отримання документів, що містяться в реєстраційній справі, додатково можуть застосовуватися такі ідентифікатори, як номер та дата реєстраційної дії, яка проведена на підставі запитуваного документа, а також назва документа, що міститься в Єдиному державному реєстрі.

   При цьому наказом установлено, що:

   1) до доопрацювання програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

   • формування запитів на отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюється програмним забезпеченням вказаного реєстру без їх друку і проставлення підпису особами, що звернулися за отриманням таких відомостей;

    • запити на отримання документів, що містяться в реєстраційній справі громадського формування, відомості про яке містяться виключно в Єдиному реєстрі громадських формувань чи в Реєстрі громадських об'єднань, подаються в довільній формі з обов'язковим зазначенням відомостей, передбачених Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженим цим наказом, з проставленням підпису особами, що звернулися за отриманням таких відомостей;

     • надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюється за допомогою діючого програмного забезпечення вказаного реєстру;

      • надання документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи, фізичної особи - підприємця чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи, в паперовій формі, здійснюється без виготовлення їх сканованих копій та долучення до відповідної реєстраційної справи в електронній формі;

      2) до наповнення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями, що містяться в Єдиному реєстрі громадських формувань та Реєстрі громадських об'єднань:

      • надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюється щодо громадських формувань, що мають статус юридичної особи, відомості про які містяться в цьому реєстрі, в обсязі, передбаченому чинним програмним забезпеченням;

       • відомості щодо громадських формувань, в обсязі, передбаченому чинним програмним забезпеченням Єдиного реєстру громадських формувань та Реєстру громадських об'єднань, надаються шляхом оприлюднення у формі відкритих даних та безоплатного доступу через вебсайт.

       Ліга.Закон