Наявність робочого проекту обов'язкова, незалежно від того, скільки стадій проектування погоджено

Дата: 20.09.2022 09:33

Рішення ВС у справі № 640/4195/19 від 31.08.2022 https://cutt.ly/rCFb7Wq

ТОВ оскаржило до суду постанову органу державного архітектурно-будівельного контролю про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Останнє полягало у відсутності в ТОВ розробленої та затвердженої належним чином проектної документації на будівництво об’єкта нерухомості. Так, під час перевірки у замовника будівництва встановлено наявність тільки ескізного проекту, розробленого ФОП.

Відмовляючи у задоволенні позову, суди попередніх інстанцій зазначили, що містобудівним законодавством не допускається здійснення будівництва лише на підставі ескізного проекту. У разі прийняття замовником та проектувальником рішення щодо зміни кількості стадій проектування та узгодження здійснення однієї стадії проектування, проектувальником розробляється робочий проект, а у разі розроблення проектувальником ескізного проекту повинен бути розроблений також й робочий. Саме робочий проект є інтегруючою стадією проектування і складається з двох частин - затверджувальної частини та робочої документації, а не ескізний.

КАС погодився з цією позицією судів та зробив наступний висновок.

Наявність робочого проекту є обов'язковою незалежно від того скільки стадій проектування погодили між собою замовник та проектувальник.

Примітка до п.4.6. ДБН А.2.2-3-2014 передбачає можливість вибору кількості стадій, проте вона не спростовує положення пп.4.6.1 п.4.6, п.8.2 ДБН А.2.2.-3-2014, пп.11.2 п.11 Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 №45, які передбачають обов'язкове складання робочого проекту при проектуванні.

ZakonOnline