Перерахунок за ЖКП: повернення ваших коштів за неякісні послуги

Дата: 08.07.2024 10:20

Зміни у порядку перерахунку за ЖКП згідно з Постановою КМУ № 127 від 06.02.2024 року.

Уряд України 6 лютого 2024 року прийняв постанову № 127 "Деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості", яка внесла суттєві зміни до порядку перерахунку ЖКП. Ось деякі з ключових моментів:

1. Прийнято чітке поняття перерахунку, а саме:

перерахунок - зміна розміру нарахованої споживачеві відповідно до законодавства та умов договору плати за послугу у разі її ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості шляхом зменшення розміру нарахованої споживачеві плати відповідно до вимог цього Порядку.

2. Автоматичний перерахунок:

• Тепер виконавець послуг (постачальник, ЖЕК) зобов'язаний самостійно здійснити перерахунок плати за ЖКП у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Це означає, що вам не потрібно більше звертатися з заявами та писати скарги.

• Перерахунок має бути здійснений протягом одного місяця після закінчення розрахункового періоду.

3. Розширений перелік підстав для перерахунку:

• Додано нові підстави для перерахунку, зокрема:

  • надання послуги невідповідної якості - надання виконавцем послуги з порушенням вимог щодо її якісних характеристик, передбачених договором про надання комунальної послуги (далі - договір), а також стандартами, нормативами, нормами, порядками і правилами;
  • недотримання режиму надання послуг (наприклад, перебої з водопостачанням, опаленням)
  • незадовільна якість послуг (наприклад, низька температура води, незадовільний тиск).

Перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу.

4. Введені чіткі санкції для виконавця:

• У разі ненадання послуги, надання не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець зобов’язаний протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно здійснити перерахунок згідно з вимогами цього Порядку, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф) у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

5. Зарахування переплати:

• Сума перерахунку та неустойки зараховується споживачу в погашення заборгованості за ЖКП (якщо така є).

• У разі відсутності заборгованості переплата зараховується в оплату майбутніх платежів.

6. Внесені зміни до порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послу (Постанова кабінету міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145).

7. Визначено чіткий порядок оформлення та подання актів претензій .

• У разі надходження від споживача акта-претензії за визначеною формою, що складений за результатами перевірки якості послуги згідно з Порядком проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133), та прийняття виконавцем рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або у разі, коли претензія споживача вважається визнаною виконавцем, перерахунок здійснюється протягом одного місяця починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або з дати, коли претензія споживача вважається визнаною виконавцем.

Детальніше ознайомитися з Постановою КМУ № 127 можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127-2024-%D0%BF#Text

Детальніше ознайомитися з Постановою від 27 грудня 2018 р. № 1145 за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2018-%D0%BF#n10

Адвокат Вадим Чунжин