Присудження надмірних судових витрат суперечить Конвенції - ЄСПЛ

Дата: 05.01.2022 00:55
Правова позиція ЄСПЛ у справі «ČOLIĆ проти Хорватії», заява № 49083/18 https://cutt.ly/cUQVEgc
 
Справа стосувалася цивільного процесу, в якому, незважаючи на ухвалення рішення про відшкодування збитків заявнику особою, яка вчинила на нього фізичний напад, заявника було зобов'язано сплатити судові витрати на відповідача у сумі, більшій, ніж та, яку було фактично стягнуто з відповідача на його користь.
 
Зрештою, заявник скаржився на порушення його права на доступ до суду через надмірне присудження судових витрат, які він сплатити відповідачу.
 
Щодо судових витрат, ЄСПЛ вказав, що накладення значного фінансового тягаря після завершення провадження може становити обмеження права на суд, гарантованого п.1 ст.6 Конвенції.
 
Крім того, правило «переможець платить» може розглядатися як обмеження, яке перешкоджає праву на доступ до суду, спрямоване на відвернення потенційних сторін від пред'явлення необґрунтованих позовів або подання завищених вимог до суду.
 
ЄСПЛ вважає, що провадження у справі заявника призвело до абсурдного результату: заявника, який довів, що він зазнав фізичного нападу з боку відповідача, було зобов’язано сплатити йому судові витрати у сумі вдвічі більшій, ніж та, яку йому було присуджено як відшкодування збитків і що Уряд не навів достатньо переконливих причин для виправдання цього.
 
Отже, Суд вважає, що спосіб, у який Верховний Суд застосував національне законодавство у справі заявника, виходив за межі прийнятної межі розсуду, наданої національним судам відповідно до п.1 ст.6.