Щодо перегляду судових рішень у випадках встановлення ЄСПЛ порушень Україною міжнародних зобов'язань

Дата: 19.09.2023 14:33

Звертаючись із заявою про перегляд постанови за виключними обставинами, заявник порушив питання про забезпечення їй на підставі рішення ЄСПЛ у справі «Латюк та інші проти України» права на такий додатковий захід індивідуального характеру, як відновлення попереднього юридичного стану, який вона мала до того порушення Конвенції, яке встановив ЄСПЛ (restitutio in integrum).

ВПВС в ухвалі від 31.08.2023 у справі № 212/2-5412/11-ц https://reyestr.court.gov.ua/Review/113430102 зауважила, що відновлення попереднього юридичного стану особи здійснюється, зокрема, шляхом повторного розгляду справи, включаючи відновлення провадження у справі (гл. 3 розд. V ЦПК України).

Водночас перегляд судових рішень не може бути заходом індивідуального характеру на виконання рішення ЄСПЛ у випадках, якщо встановлені порушення Україною міжнародних зобов`язань не стосуються вирішення справи судом.

Не можна застосовувати перегляд судових рішень у випадках, якщо встановлені ЄСПЛ порушення:

- треба усунути лише шляхом вжиття заходів загального характеру;

- не стосуються особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення;

- не стосуються справи, про перегляд судового рішення в якій подана заява;

- стосуються лише тривалості розгляду такої справи чи тривалості невиконання ухвалених у ній судових рішень.

Оскільки рішення ЄСПЛ у справі «Латюк та інші проти України», стосується виключно надмірної тривалості провадження у справі та відсутності ефективного засобу юридичного захисту від цього порушення, а не вирішення справи національними судами, ВПВС констатувала відсутність підстав для перегляду постанови суду.

Адвокат Михайло Гуцал