Щодо порядку визначення строку дії контракту та порядку звільнення з військової служби

Дата: 21.12.2023 16:34

ВПВС у постанові від 02.11.2023 у справі № 640/22970/19 https://reyestr.court.gov.ua/Review/115598837 зауважила, що Положенням про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженим 17.07.2006 Указом Президента України № 619/2006, звільнення військовослужбовців з військової служби взаємопов`язується із проходженням ними військово-лікарської комісії та вирішенням питання про непридатність особи до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час або обмежену придатність до військової служби.

У залежності від цього командування вирішує питання про підстави звільнення особи - в запас чи у відставку.

Також, суди не перевірили на предмет законності той факт, що наказ про звільнення з військової служби генерал-майора був виданий не Головою СЗРУ, а особою, яка начебто тимчасово виконувала його обов`язки

Було звернуто увагу на те, що Законом № 2232-XII надано право укладати контракти на строк від 1 до 5 років, а Положенням № 619 звужено можливість вибору та чітко встановлено, на який строк має бути укладено перший контракт саме для проходження служби у СЗРУ - 5 років. При цьому Положення № 619 не суперечить Закону № 2232-XII та не виходить за межі визначених цим законом строків дії контракту.

Наведеного суд апеляційної інстанції не врахував та дійшов передчасного висновку про обмеження одним роком строку дії контракту.

Адвокат Михайло Гуцал