Ст. 1 ЗУ "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" визначає умови застосування принципу мовчазної згоди

Дата: 21.11.2022 14:31

Рішення ВС у справі № 818/1681/18 від 20.07.2022 https://cutt.ly/IMI8QqC

Відповідно до ст.1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» принцип мовчазної згоди - принцип, згідно з яким суб'єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено.

Згідно із Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» умовами застосування принципу мовчазної згоди є:

  • суб'єкт господарювання подав всі визначені законом документи для отримання дозволу, що підтверджується копією заяви (опису прийнятих документів) з відміткою про дату їх прийняття;
  • документи подано за встановленою законодавством процедурою (у встановлений строк, до відповідного суб'єкта владних повноважень, у відповідній формі тощо);
  • документи відповідають вимогам законодавства;
  • строк розгляду поданих документів закінчився;
  • відсутність/несвоєчасність відповіді суб'єкта владних повноважень по суті поданої заяви.

Водночас закріплені у законодавстві гарантії прав суб'єктів приватного права (зокрема, можливість застосування принципу мовчазної згоди), не повинні використовуватися для легалізації триваючого правопорушення або здійснення незаконної діяльності.

При цьому сама лише бездіяльність (не прийняття рішення у встановлений строк) не є достатньою підставою для застосування принципу мовчазної згоди.

ZakonOnline