Витребування майна територіальної громади від добросовісного набувача

Дата: 23.11.2022 13:14

Згідно раніше сформованого правового висновку воля територіальної громади як власника може бути виражена лише в таких діях органу місцевого самоврядування, які відповідають нормам законодавства та інтересам територіальної громади.

ВС звернувся до ВПВС з проханням уточнити ці висновки шляхом їх конкретизації та визначення, що норма статті 388 ЦК України передбачає вичерпне коло підстав, коли за власником зберігається право на витребування свого майна від добросовісного набувача, зокрема якщо майно вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно, поза їх волею.

Вважає, що майно вибуло з володіння власника поза його волею лише в разі, якщо саме відсутність волі власника на відчуження спірного майна було підставою прийняття відповідного судового рішення про скасування рішення органу місцевого самоврядування або за встановлення судом обставин, які б свідчили про відсутність волі власника - відповідної територіальної громади.

ВПВС погодилась обґрунтування необхідності тлумачення норм матеріального права в частині того, чи є належним волевиявленням територіальної громади незаконне рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради про відчуження належного територіальній громаді майна в контексті положень статті 388 ЦК України в частині підстав, коли за власником зберігається право на витребування свого майна від добросовісного набувача, зокрема якщо майно вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно, поза їх волею, а тому ухвалою від 09.11.2022 прийняла до розгляду справу № 607/15052/16-ц https://reyestr.court.gov.ua/Review/107354794 .

Адвокат Михайло Гуцал