Хто є належним відповідачем за позовом власника землі про знесення об'єкта самочинного будівництва

Дата: 10.07.2024 11:55

Зазначивши, що положення ч. 4 ст. 376 ЦК України обмежують коло осіб, зобов`язаних знести об`єкт самочинного будівництва, їх забудовником, КГС дійшов висновку, що застосування положень наведеної норми ЦК України призводить до вирішення спору між особою - власником земельної ділянки та особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво.

У той же час КЦС у своїх постановах дотримується правової позиції, що належним відповідачем за позовом власника землі про знесення об`єкта самочинного будівництва є не забудовник, а саме останній набувач такого об`єкта, який зареєстрував за собою право власності на самочинне будівництво.

Колегія суддів КГС вважала за необхідне відступити від цього висновку КГС.

Зважаючи на відсутність висновку щодо застосування цієї норми права у подібних правовідносинах, ВПВС 03.07.2024 постановила ухвалу https://reyestr.court.gov.ua/Review/120207418 про прийняття справи № 914/1785/22 до свого розгляду.

Адвокат Михайло Гуцал