міжнародне право

«Намібійські винятки» або визнання документів, виданих окупаційною владою

Дата: 17.05.2022 18:07

Чи можна вважати дійсними документи видані окупаційною владою?

Положеннями ст. ст. 3, 8, 9 Конституції України визначено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави, а чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Підписка на міжнародне право