Щодо необов’яковості нотаріального посвідчення договору найму транспортного засобу між ФОПами (нотатки із заперечень до акту перевірки)

Андрій Тамошюнас
Андрій Тамошюнас
Адвокат, партнер ЮК "ADA Group"

1. Правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін (стаття 209 ЦК).

2. Сторони уклали (підписали) договір найму причепу у простій письмовій формі, у свою чергу, ні ФОП-1, ні ФОП-2 не вимагали його нотаріального посвідчення.

3. Більше того, виконання умов зазначеного договору обома сторонами прийнято до виконання та виконано у повному обсязі (підтверджується актом приймання-передачі причепу, актами приймання-передачі послуг оренди, доказами проведення розрахунків). Жодних претензій у сторін не виникло.

4. Відповідно до положень ч.2 ст.799 ЦК України договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

5. У свою чергу, відповідно до положень ч.1 ст.51 ЦКУ до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

6. Укладений договір оренди причепу є правомочним і не потребує додаткового нотаріального посвідчення, оскільки дані суб'єкти здійснюють свою діяльність з метою одержання прибутку та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. Отже, положення частини другої статті 799 ЦК України не можуть бути застосовані до даних спірних правовідносин, оскільки поняття фізичної особи-підприємця та юридичної особи у цих правовідносинах є однаковими.

7. Таке правозастосування відповідає висновкам Верховного Суду, викладеним у постановах від 09.07.2021р. у справі №820/3931/16, від 06.03.2019р. у справі №910/22473/17; висновкам Верховного суду України, викладеним в постанові від 18 грудня 2012 року у справі № 14/5025/1982/11.

8. Згідно ч.5 ст.13 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.