договора

Щодо нікчемності договору, згідно ч.1, ч.2 ст.228 ЦК України

Дата: 06.11.2023 10:26

Об`єднана палата КГС вказала, що саме ВПВС формувалася практика з питання наявності чи відсутності ознак порушення публічного порядку вчиненням певної дії та небезпеки цієї дії для інтересів держави і суспільства загалом.

Зокрема, є нікчемним згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 228 ЦК України: договір, укладений без дотримання конкурентних засад (постанова від 20.07.2022 у справі № 923/196/20); правочин спрямований на заволодіння чужим майном (постанова від 02.11.2021 у справі № 917/1338/18).

Про необхідність врахування умов конкретного договору

Дата: 05.04.2023 10:56

ВПВС в ухвалі від 29.03.2023 у справі № 910/17401/21 https://reyestr.court.gov.ua/Review/109963763 зазначила, що встановлення судом недодержання стороною вимог законодавства на момент вчинення одностороннього розірвання договору здійснюється у кожному окремому випадку з урахуванням обставин справи, а саме умов кожного конкретного договору, та на підставі здійсненої судами правової оцінки доказів, наданих учасниками справи на підтвердження своїх вимог та заперечень

Дублікат договору для правонаступника

Дата: 07.11.2022 09:10

Реалізація права нового кредитора, набутого на підставі договору про відступлення права вимоги іпотекодержателя за договором іпотеки, пов`язана, зокрема, із наявністю в нього відповідного примірника договору іпотеки.

Щодо необов’яковості нотаріального посвідчення договору найму транспортного засобу між ФОПами (нотатки із заперечень до акту перевірки)

1. Правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін (стаття 209 ЦК).

2. Сторони уклали (підписали) договір найму причепу у простій письмовій формі, у свою чергу, ні ФОП-1, ні ФОП-2 не вимагали його нотаріального посвідчення.

Підписка на договора