Підстави перегляду судового рішення у зв'язку з встановленням ЄСПЛ порушень при вирішенні справи

Дата: 25.04.2023 13:47

ВПВС в ухвалі від 22.03.2023 у справі № 2-215/2006 https://reyestr.court.gov.ua/Review/110231841 звернула увагу на те, що, присуджуючи заявниці відшкодування моральної шкоди у розмірі 500 євро, ЄСПЛ не зазначив, що відновлення цивільного провадження було би найбільш належним способом відшкодування будь-якої іншої шкоди, завданої заявниці (як він це вказав у рішенні в справі «Жвавий проти України», з огляду на встановлене ЄСПЛ порушення статті 6 Конвенції.

Більше того, Конвенція не містить положень, якими б Високі Договірні Сторони були зобов`язані передбачати у національному законодавстві можливість відновлення провадження у справі та перегляду судових рішень національних судів для досягнення restitutio in integrum у всіх випадках, коли ЄСПЛ встановив порушення державою Конвенції.

ВПВС дійшла висновку про відсутність потреби у відновленні цивільного провадження для належного відшкодування заявниці завданої їй шкоди. При цьому було враховано, що спір є цивільним, а не публічно-правовим, а також те, що заявниця не зазначала, що вона далі зазнає негативних наслідків від дії ухвали ВС України від 25.12.2008 (перегляд якої за виключними обставинами вимагала заявниця).

Адвокат Михайло Гуцал