Рішення ЄСПЛ: перегляд судового рішення за виключними обставинами

Дата: 03.10.2023 18:26

ЄСПЛ 15.09.2022 ухвалив рішення у справі «Закарпатська обласна спілка споживчих товариств та інші проти України», яким, зокрема, постановив, що: було порушено п. 1 ст. 6 Конвенції у зв`язку з правом на доступ до Верховного Суду України.

Зважаючи на це Облспоживспілка звернулася до ВПВС із заявою про перегляд постанови Вищого господарського суду України за виключними обставинами, вимагаючи її скасування та направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

ВПВС в ухвалі від 12.09.2023 у справі № 4/333 https://reyestr.court.gov.ua/Review/113769378 зауважила, що що всі питання тлумачення і застосування Конвенції та протоколів до неї є компетенцією ЄСПЛ, а застосування норм матеріального і процесуального права та вирішення юридичних спорів при здійсненні правосуддя в Україні є виключними повноваженнями національних судів.

Конвенція не містить положень, якими б Високі Договірні Сторони були зобов`язані передбачати в національному законодавстві можливість відновлення провадження у справі та перегляду судових рішень національних судів для досягнення restitutio in integrum у всіх випадках, коли ЄСПЛ встановив порушення державою Конвенції.

Водночас рішення ЄСПЛ не містить висновків щодо порушення національними судами при розгляді справи положень законодавства під час вирішення цієї справи по суті позовних вимог.

Також, Облспоживспілка звернулася до ВПВС більше ніж через 13 років після набрання чинності постановою, про перегляд якої вона наполягає, що було зумовлено тривалим розглядом справи в ЄСПЛ.

Однак це не означає, що лише в силу цього перегляд судового рішення за виключними обставинами є можливим.

Оскільки відновлення попереднього юридичного стану, який мала Облспоживспілка до встановленого ЄСПЛ порушення Конвенції, є неможливим (діючим законодавством не передбачено розгляд скарги на судове рішення Вищого господарського суду України), провадження про перегляд за виключними обставинами було закрито.

Адвокат Михайло Гуцал