Що треба знати про звільнення від сплати судового збору

Дата: 14.03.2024 11:30

Судовий збір в Україні є обов'язковим платежем, який сплачується до державного бюджету при поданні позовних заяв, скарг, а також при зверненні за іншими юридичними послугами в судових органах. Розмір судового збору визначається згідно з законодавством і залежить від типу судової справи та вартості предмета позову. Сплата судового збору є однією з передумов доступу до судової системи, що встановлено з метою забезпечення відповідального підходу до судового розгляду та оптимізації роботи судових інстанцій.

Значення та цілі судових зборів

Судові збори відіграють ключову роль у функціонуванні правосуддя, забезпечуючи часткове покриття витрат на утримання судової системи. Вони сприяють фільтрації неправомірних або необґрунтованих звернень, зменшуючи навантаження на судові органи та сприяючи більш ефективному розгляду справ. Також судові збори виконують регулюючу функцію, впливаючи на рішення громадян та юридичних осіб про необхідність звернення до суду. 

Підстави для звільнення від судового збору

Київський адвокат, дав кілька порад що до звільнення від сплати судового збору:

У певних випадках законодавством передбачена можливість звільнення від сплати судового збору. Це забезпечує доступ до правосуддя для соціально вразливих категорій громадян або осіб, які знаходяться у складних життєвих обставинах. Зокрема, від сплати судового збору можуть бути звільнені:

  • Особи, які отримують соціальну допомогу або мають право на неї згідно з законодавством.
  • Учасники бойових дій та інваліди.
  • Справи, що стосуються аліментів, встановлення опіки або піклування, а також справи, пов’язані зі встановленням факту народження чи смерті.
  • Органи державної влади та органи місцевого самоврядування у певних випадках.

Для отримання звільнення від сплати судового збору необхідно подати до суду відповідну заяву з доданням документів, що підтверджують право на таке звільнення.

Виклики та перспективи реформування системи судових зборів

Система судових зборів постійно зазнає змін та доповнень, що вимагає адаптації як з боку судових органів, так і з боку громадян. Одним з основних викликів є забезпечення справедливого балансу між необхідністю фінансування судової системи та забезпеченням доступу до правосуддя для всіх категорій населення. Активно обговорюються питання оптимізації розмірів судових зборів та розширення переліку осіб, що можуть бути звільнені від їх сплати. Реформування системи судових зборів має на меті створення більш ефективного та доступного механізму правосуддя, що відповідає потребам сучасного суспільства.

У контексті сучасних реформ, особливу увагу приділяють питанню прозорості та справедливості у структурі судових зборів. Зокрема, обговорюються ініціативи, спрямовані на впровадження гнучких тарифів судових зборів, які б враховували фінансовий стан позивачів. Це має на меті зменшити фінансовий тиск на осіб з обмеженими можливостями, одночасно зберігаючи необхідні ресурси для підтримки ефективної роботи судової системи.

Крім того, активно розглядається можливість використання цифрових технологій для спрощення процесу сплати судових зборів. Впровадження онлайн-платежів може значно полегшити доступ до судових послуг, зокрема для жителів віддалених регіонів, та сприяти загальному підвищенню ефективності правосуддя в Україні.