Щодо перегляду судових рішень у разі встановлення ЄСПЛ порушення "розумного строку розгляду"

Дата: 16.03.2023 10:02

ВПВС у постанові від 02.03.2023 у справі № 826/7921/13-а https://reyestr.court.gov.ua/Review/109491935 зазначила, що встановлення ЄСПЛ порушення Україною міжнародних зобов`язань може бути підставою для перегляду судових рішень лише у випадку, якщо такий перегляд забезпечить відновлення настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, який особа мала до порушення Конвенції.

У випадку, що розглядався, ЄСПЛ констатував порушення національними судами вимог «розумності строку» розгляду справ.

Рішення не містило указівок на порушення положень законодавства під час вирішення цієї справи по суті позовних вимог.

Наслідки судових рішень не пов`язані з установленим ЄСПЛ порушенням права на ефективний засіб юридичного захисту у зв`язку з недотриманням правила «розумного строку розгляду».

Ураховуючи встановлене в Рішенні порушення положень Конвенції, ВПВС дійшла висновку про відсутність підстав для відновлення провадження в адміністративній справі шляхом скасування судових рішень.

Адвокат Михайло Гуцал