Відповідальність судді за ухвалення судового рішення поза межами розумного строку

Дата: 05.04.2024 10:28

Визначальним критерієм правомірності оскаржуваного рішення ВРП є встановлення дисциплінарним органом обставин, що свідчать про наявність у діях судді ознак дисциплінарного проступку.

Водночас обов`язковою умовою для встановлення у діях судді невжиття заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, є встановлення обставин, які свідчать, що таке мало місце у зв`язку з безпідставним невчиненням суддею дій, спрямованих на забезпечення розгляду справи протягом строку, встановленого законом, або умисним вчиненням дій, що мали наслідком затягування строків розгляду справи.

Оскільки заява про самовідвід судді_8 не була розглянута упродовж пів року, ВПВС у постанові https://reyestr.court.gov.ua/Review/118036822 від 14.03.2024 у справі № 990SCGC/4/23 погодилась з висновками ВРП про вчинення суддею дисциплінарного проступку, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 106 Закону № 1402-VІІІ.

Висновки ВРП про ухвалення судового рішення поза межами розумного строку внаслідок недбалості судді не можуть бути спростовані доводами про укомплектованістю суду суддями лише на 41 % та значним навантаженням.

Адвокат Михайло Гуцал