Як повернутися в Україну, якщо втратив паспорт закордоном?

Дата: 19.09.2022 15:20

Чимало українців на сьогоднішній день перебувають закордоном. Хтось був вимушений покинути свою країну в пошуках миру та безпеки, хтось вирушив на відпочинок, хтось має закордоном роботу чи має намір навчатися, але більшість українців планує своє повернення на батьківщину. На заваді цим планам може стати втрата паспорта. Отож, яким чином повернутися в Україну, якщо документ було втрачено чи викрадено, розповідає заступник начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової правової допомоги Регіонального центру з надання БВПД у місті Києві Кирило Валько.

 

Щоб перетнути кордон у зворотному напрямку, у випадку втрати документів, необхідно отримати посвідчення особи на повернення в Україну. Отримати цей документ на підставі заяви-анкети, поданої особисто, можуть особи, що досягли шістнадцятирічного віку. Особи, що не мають шістнадцяти років або визнані судом обмежено дієздатними чи недієздатними - на підставі заяви-анкети одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.

Порядок отримання посвідчення про повернення в Україну

Отож, у випадку втрати документа, перш за все, необхідно звернутися до відділу поліції чи іншого компетентного органу країни, в якій на даний час перебуваєте і де виявлено зникнення документа. Після складання заяви, потрібно отримати документ, що підтверджує звернення до іноземного органу з приводу втрати чи викрадення паспорту. Це може бути копія протоколу чи довідка.

 

У випадку, якщо ви не розумієте мову країни, в якій перебуваєте, варто зателефонувати до дипломатичної державної установи. Перелік установ та телефонів можна знайти на сайті Міністерства закордонних справ.

 

При зверненні до закордонної дипломатичної установи за посвідченням при собі потрібно мати наступний пакет документів:

  • Заяву-анкету затвердженого зразку;

  • Документ, виданий компетентним органом іноземної держави, що підтверджує факт звернення особи щодо втрати або викрадення документа;

  • Свідоцтво про народження дитини або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентним органом іноземної держави (у разі наявності), якщо оформлюється посвідчення дитині або дані про дитину вносяться до посвідчення законного представника;

  • Документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (у разі подання документів законним представником);

  • Дві кольорові фотокартки дитини розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (у разі внесення до посвідчення законного представника даних про дитину);

  • Одну кольорову фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування (у разі оформлення посвідчення особі, яка не досягла дванадцятирічного віку, особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, або у разі наявності обґрунтованих обставин, які доводять неспроможність заявника прибути до найближчої дипломатичної установи);

  • Документ, що підтверджує сплату консульського збору, або оригінал документа про звільнення від його.

Варто зауважити, що від консульського збору звільняються лише особи, які не досягли шістнадцятирічного віку. Але, за рішенням керівника дипломатичної установи, у разі наявності обставин, що доводять неспроможність заявника сплатити консульський збір, посвідчення оформляється без стягнення консульського збору.

 

Надані документи проходять відповідну перевірку. Після чого, за результатами ідентифікації особи та перевірки факту належності до громадянства України, консульська посадова особа дипломатичної установи ухвалює рішення про оформлення посвідчення. Строк надання відповіді не має перевищувати трьох робочих днів з дня отримання запиту. Оформлюють і видають документ протягом одного робочого дня, але не більш як п’яти робочих днів з дня подання всіх документів і отримання консульською посадовою особою дипломатичної установи відомостей, та сплати консульського збору.

Строк дії посвідчення про повернення в Україну

Строк дії посвідчення визначає консульська посадова особа дипломатичної установи, яка відповідальна за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення в Україну пред’явника посвідчення, але не може перевищувати 30 днів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. У разі хвороби, нещасного випадку та з інших причин, передбачених законодавством, строк дії посвідчення може бути продовжено консульською посадовою особою дипломатичної установи на строк не більш як на 30 днів, за особистим клопотанням заявника або його законного представника.

Підстави для відмови в оформленні посвідчення про повернення в Україну

Дипломатична установа має право відмовити в оформленні та видачі посвідчення у таких випадках:

  • стосовно видачі посвідчення звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або її законний представник/уповноважена особа, які не мають документального підтвердження повноважень на отримання посвідчення;

  • заявник не надав у повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення та видачі посвідчення;

  • дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформації, наданої заявником/компетентним органом іноземної держави.

У письмовому рішенні про відмову в оформленні посвідчення, яке доводиться до відома заявника в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави для відмови. Заявник має право повторно звернутися до дипломатичної установи у випадку зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими було відмовлено в оформленні та видачі посвідчення.

Заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у м.Києві
Тетяна Городенська