Порушення строків звернення до суду через триваючу пасивну поведінку позивача

Дата: 07.05.2024 17:44

ВПВС у постанові https://reyestr.court.gov.ua/Review/118689093 від 25.04.2024 у справі № 990/12/24 зауважила, що саме позивач як особа, яка ініціювала процес з метою захисту своїх прав та інтересів, має бути зацікавлений у тому, щоб бути вчасно обізнаним про наслідки розгляду свого повідомлення про втручання у діяльність судді.

Водночас триваюча пасивна поведінка позивача з урахуванням наявної у нього об`єктивної можливості дізнатися про стан розгляду свого повідомлення не свідчить про намагання дотриматися строку звернення до суду в разі оскарження рішення, ухваленого за наслідками його розгляду.

У своїх рішення ЄСПЛ (справи «Пономарьов проти України», «Олександр Шевченко проти України») зазначав, що можливість поновлення процесуальних строків навіть за наявності підстав не буде необмеженою, оскільки сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

ВПВС погодилась з висновками суду першої інстанції про те, що позивач міг звернутися до суду із цим позовом у строки, визначені ст. 35 Закону № 1798-VIII, оскільки можливість ознайомитися зі змістом рішення ВРП з метою реалізації права на його оскарження залежала виключно від його волевиявлення і поведінки.

Адвокат Михайло Гуцал