процесуальні строки

Строк звернення до суду у спорах щодо припинення публічної служби

Дата: 11.11.2023 10:09

Оскільки у спірних відносинах припинення публічної служби позивача відбулось не на підставі наказу, а на підставі Постанови ВРУ, щодо якої нормами спеціального закону передбачено особливий порядок її прийняття та доведення до відома усіх зацікавлених осіб шляхом її офіційного оприлюднення у конкретно визначених офіційних друкованих виданнях, й обов`язку вручення її копії закон не встановлює, то ВПВС у постанові від 26.10.2023 у справі № 990/139/23 https://reyestr.cour

В Україні зупинять строки позовної давності та змінять правила прийняття спадщини

Дата: 09.11.2023 10:19

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні два законопроєкти - № 9287 та № 9288, якими вносяться зміни до порядку прийняття спадщини.

Основні моменти прийнятих документів.

Місцем відкриття спадщини відтепер буде останнє місце проживання спадкодавця (повернуть попередню редакцію ст. 1221 Цивільного кодексу).

Вирішення судом питань дотримання строків звернення до суду

Дата: 06.10.2023 19:04

На противагу пропозиції суду звернутися із заявою про поновлення строків, де вказати інші підстави для його поновлення, позивач звернувся із заявою про відвід судді, в якій зазначив про упередженість останнього. Вважав, що заява про відвід вирішить процесуальне питання про поновлення строків.

Позов про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини

Дата: 14.09.2023 10:45

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду: Стрільчука В. А. (суддя-доповідач), Ігнатенка В. М., Карпенко С. О., від 07 лютого 2023 року у справі № 456/1045/20

https://reyestr.court.gov.ua/Review/108903808

Ухвалено закон про зміни щодо обчислення строків досудового розслідування для запобігання закриттю кримінальних проваджень під час війни

Дата: 05.09.2023 16:41

Верховна Рада України ухвалила закон про важливі зміни щодо обчислення строків досудового розслідування, аби запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни.

Звернення до суду з позовом про стягнення заробітної плати не обмежується будь-яким строком

Дата: 17.08.2023 12:02

Згідно з ч. 2 ст. 233 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком (редакція чинна до 19.07.2022 р.).

Перебіг строку звернення до адміністративного суду

Дата: 03.08.2023 14:42

За загальним правилом перебіг строку на звернення до адміністративного суду починається від дня виникнення права на звернення з позовом, тобто коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Порівняльний аналіз словоформ «дізналася» та «повинна була дізнатися» дає підстави для висновку про презумпцію можливості та обов`язку особи знати про стан своїх прав. Незнання про порушення через неналежну реалізацію своїх прав або небажання дізнатися не є поважною причиною пропуску строку звернення до суду.

Наслідки пропуску строків звернення з заявою, яка подана в порядку ст. 383 КАС України

Дата: 03.08.2023 09:49

Суд повернув заяву, подану в порядку ст. 383 КАС України, через пропуск строку, встановленого ч. 4 цієї статті (10 днів з дня, коли дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, але не пізніше дня завершення строку пред`явлення до виконання виконавчого листа).

Було наголошено, що ч. 5 ст. 383 КАС України є нормою прямої дії, яка передбачає безумовні наслідки у вигляді повернення заяви у разі її невідповідності вимогам, зазначеним у цій статті, без попереднього залишення такої заяви без руху.

Початок відліку процесуального строку для звернення прокурора до суду

Дата: 14.07.2023 14:46

Початок відліку процесуального строку для звернення прокурора до адміністративного суду на захисті інтересів Держави

05 липня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в рамках справи № 380/15396/22, адміністративне провадження № К/990/10318/23 (ЄДРСРУ № 112009012) досліджував питання щодо початку відліку процесуального строку для звернення прокурора до адміністративного суду на захисті інтересів Держави.

Суть питання:

Розгляд апеляційної скарги поза межами встановленого строку на оскарження

Дата: 05.07.2023 09:33

20.09.2022 року ЄСПЛ ухвалив рішення у справі «Завалій та інші проти України», у якому з огляду на свою практику у справах «Пономарьов проти України» та «Устименко проти України» констатував порушення Україною п. 1 ст. 6 Конвенції у зв`язку з порушенням принципу юридичної визначеності.

ЄСПЛ вказав на те, що суди у справах заявників, порушуючи принцип юридичної визначеності, приймали до розгляду за відсутності достатніх підстав і задовольняли скарги, подані поза межами встановленого законодавством десятиденного строку для апеляційного оскарження.

Підписка на процесуальні строки