Цькування з боку колег або керівництва: як проявляється мобінг?

Дата: 12.01.2024 13:36

На практиці часто трапляються випадки, коли працівники звільняються через цькування з боку колег або керівництва. Таке цькування називають мобінгом та як йому можна уникнути.

Феномен мобінгу властивий для будь-якої держави, зокрема й України, і трапляється як на державних підприємствах, так і в приватних.

Пропонуємо з’ясувати, як проявляється мобінг на підприємстві, в установі, організації та як йому можна запобігти.
• неадекватне сприйняття власної індивідуальності, занижена самооцінка, комплекс неповноцінності, беззахисність;
• неадекватне сприйняття реальності;
• підвищене почуття тривоги, стреси, фобії, депресії, неврози;
• відхилення в поведінці (адиктивна, антисоціальна (зокрема й кримінальна), суїцидальна, конформістська, фанатична);
• залежності (алкогольна, тютюнова, наркотична тощо);
• агресивність (зокрема, садизм), психічні захворювання (наприклад, шизофренія);
• погіршення стану здоров’я працівника;
• порушення комунікативних здібностей (зокрема й розлади мовлення), страх спілкування, виникнення недовіри тощо.

Міжнародний та вітчизняний досвід показує, що проблему мобінгу складно вирішити, оскільки вона набуває розголосу лише в окремих випадках. Зазвичай така інформація не виноситься за межі соціальної групи чи колективу. Та й довести сам факт мобінгу досить складно.

Уникнути мобінгу допоможуть такі організаційно-управлінські заходи:
• формування ефективної організаційної культури;
• налагодження зворотного зв’язку «підлеглі — керівник»;
• формування прозорого механізму ухвалення управлінських рішень;
• постійна «діагностика» наявності мобінгу та його реальних і потенційних жертв;
• жорстка позиція керівництва щодо працівників, які пліткують і породжують конфлікти;
• уважне ставлення до адаптації нових працівників, оскільки саме вони найчастіше стають жертвами мобінгу тощо.

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці