Держпраці

Оформлення трудових відносин із неповнолітніми працівниками

Дата: 13.06.2024 16:35

Працевлаштування неповнолітніх працівників вимагає особливої уваги та дотримання певних вимог.

Що потрібно знати про оформлення трудового договору з неповнолітніми працівниками в Україні?

Основні кроки:

Чи можна відмовити у працевлаштуванні особі з інвалідністю?

Дата: 30.05.2024 08:45

Особи з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами.

Чинне законодавство забороняє жодну дискримінацію у сфері праці, зокрема за станом здоров’я, інвалідністю (ст. 2-1 КЗпП України).

Як здійснюється оплата праці при дистанційній роботі?

Дата: 28.05.2024 10:28

Незалежно від форми організації праці заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розміри оплати праці визначаються у письмовому трудовому договорі, додержання письмової форми якого є обов’язковим при дистанційній роботі відповідно до вимог статті 24 КЗпП України.

Використання додаткової відпустки під час перебування у відпустці для догляду за другою дитиною до досягнення нею трирічного віку

Дата: 27.05.2024 09:42

Чи має право працівниця на використання додаткової відпустки, передбаченої статтею 1821 КЗпП України і статтею 19 Закону України «Про відпустки», під час перебування у відпустці для догляду за другою дитиною до досягнення нею трирічного віку?

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах»: деталі документу

Дата: 22.05.2024 09:48

15 травня 2024 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах»

Основні положення нововведень:

Соцзахист та реалізація прав людей з обмеженими можливостями через створення робочих місць

Дата: 13.05.2024 20:25

Конституцією України закріплено право на працю кожної людини, яка має будь-яку групу інвалідності.

За статтею 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 № 875-XII (далі – Закон № 875) інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і захисті.

Вплив чинників мікроклімату виробничих приміщень на організм працівника

Дата: 09.05.2024 10:24

На підприємствах на самопочуття, стан здоров’я людини впливає мікроклімат виробничих приміщень, який визначається дією на організм людини температури, вологості, рухомості повітря і теплового випромінювання. Виробничий мікроклімат, як правило, відрізняється значною мінливістю, нерівномірністю по горизонталі та вертикалі, різноманітністю сполучень температури, вологості, рухомості повітря, інтенсивності випромінювання залежно від особливостей технології виробництва, кліматичних особливостей місцевості, конструкцій споруд, організації повітрообміну із зовнішнім середовищем.

Щодо направлення роботодавцем рекомендованим листом трудової книжки працівника

Дата: 08.05.2024 10:05

Питання:

Чи може підприємство направити рекомендованим листом трудову книжку працівника за адресою, зазначеною ним в заяві про видачу трудової книжки, якщо це не адреса законного представника і не адреса такого працівника?

Відповідь:

Підписка на Держпраці