"Кримінал" у податкових відносинах. 6 важливих порад від «нового» ВС

Дата публікації: нд, 07/14/2019 - 20:52
Андрій Тамошюнас
Адвокат, партнер ЮК "ADA Group"

1. СТОСОВНО НАЯВНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (відсутність вироку)

«Наявність кримінального провадження щодо контрагента платника податків, в якому не винесено обвинувального вироку, в силу приписів частини 4 статті 72 КАСУ не є підставою для визнання спірних господарських операцій нереальними» (постанова ВС від 04.09.18р. по справі №826/18952/14)

«… наявність кримінального провадження, що перебуває у правоохоронних органів, що здійснюють його розслідування за фактом фіктивного підприємства … може мати юридично-правове значення, але не виключно, у випадку наявності вироку суду в кримінальному провадженні, …, які набрали законної сили, як такі, що є обов'язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, … лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою. Відсутність в матеріалах справи таких судових рішень унеможливлює прийняття доводів скаржника щодо не надання судами належної оцінки наявності кримінального розслідування» (постанова ВС від 15.05.18р. по справі №822/2348/16).

«Доказів того, що осіб щодо яких порушені кримінальні провадження, було визнано винними у створенні або придбанні СПД (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона (фіктивне підприємництво), матеріали справи не містять.» (постанова ВС від 13.06.18р. по справі №810/874/17)

«… посилання контролюючого органу на постанову про порушення кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва, … не містять у собі встановлених обставин, які б свідчили про невиконання контрагентами своїх договірних зобов'язань саме по господарських відносинах з позивачем або встановлення обставин, які б свідчили про фіктивність (нереальність) господарських операцій між вказаними суб'єктами господарської діяльності.» (постанова ВС від 24.04.18р. по справі №2а/0370/205/12)

«… сам факт порушення кримінальної справи та отримання свідчень (пояснень) посадових осіб господарюючих суб'єктів, в рамках такої кримінальної справи, за наявності інших доказів, які в своїй сукупності підтверджують реальність господарських операцій, не є беззаперечним фактом, що підтверджує відсутність реальних правових наслідків всіх господарських операцій проведених позивачем та його контрагентами, що свідчить про передчасність висновку суду касаційної інстанції щодо відмови у задоволенні позовних вимог в частині.» (постанови ВС від 09.04.19р. по справам № 2а-1929/12/0970, 2340/4021/18, від 20.03.19р. по справі № 813/1979/15)

2️. СТОСОВНО НАЯВНОСТІ УХВАЛ СЛІДЧОГО СУДДІ

«… ухвала слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, надана в межах кримінального провадження. Така ухвала є процесуальним актом, який виноситься суддею у порядку реалізації його повноважень щодо здійснення судового контролю. Вона обов'язково містить виклад обставин, якими слідчий та прокурор обґрунтовують необхідність проведення відповідної процесуальної дії. При постановленні такої ухвали слідчий суддя не вирішує питання щодо винуватості чи не винуватості особи, відтак така ухвала не має жодного преюдиційного значення з огляду на приписи ч.6 ст.78 КАСУ» (постанова ВС від 02.04.19р. по справі №826/6245/18; )

3️. СТОВОНО НАЯВНОСТІ НЕГАТИВНОГО ПРОТОКОЛУ ДОПИТУ

«… протоколи допиту, отримані на стадії досудового слідства, можуть бути визначені як докази лише в разі їх відображення під час розгляду кримінальної справи в суді.
Отже, до винесення вироку в рамках кримінального провадження, протокол допиту досудового розслідування не може вважатись належним доказом в адміністративному судочинстві» (постанова ВС від 06.11.18р. по справі №822/551/18)

«… не була встановлена достовірність та допустимість вказаного протоколу як належного доказу по справі та … сам факт заперечення такої участі не може бути беззаперечним свідченням безтоварності спірної операції» (постанова ВС від 08.08.18р. по справі №820/4428/17)

«… матеріали справи не містять протоколів допиту особи, яка заперечує свою причетність до діяльності контрагентів позивача, вказані обставини судом апеляційної інстанції не перевірялися. В матеріалах справи наявні лише протоколи допиту водіїв, які здійснювали перевезення хлібобулочних виробів за замовленням позивача та зазначили, що їм нічого не відомо про товариства, які є контрагентами позивача.» (постанова ВС від 13.06.18р. по справі №810/874/17)

«… протоколи допиту свідків не є допустимими доказами в розумінні КАСУ, а тому дана обставина не може бути доказом порушення позивачем податкового законодавства» (постанова ВС від 28.05.19р. по справі №826/14073/16)

«… протокол допиту свідка не відповідає критеріям належності та допустимості доказів, не засвідчений слідчим або процесуальним керівником, що за наявності нового розгляду справи доводить нехтування зокрема відповідачем обов`язком надання належних письмових доказів» (постанова ВС від 28.05.19р. по справі №813/451/14; постанова ВС від 16.04.19р. по справі №804/6345/16)

«…протоколи допитів не покладені в основу будь-якого звинувачення у скоєнні кримінального правопорушення з боку посадових осіб позивача чи його контрагентів та не знайшли свого належного підтвердження в ході розгляду справи і оцінки зібраних доказів з боку суду загальної юрисдикції, у вигляді винесеної постанови чи обвинувального вироку.» (постанова ВС від 28.03.19р. по справі №809/1179/17)

4️. СТОСОВНО НАЯВНОСТІ ВИРОКУ ЗА СТ.205 ККУ

«… вироком не було встановлено, що ТОВ "С» не мало взаємовідносин з ТОВ …, обставини господарської діяльності ТОВ"С" по взаємовідносинам із ТОВ … не досліджувались. Крім того вказаний вирок датований 24 вересня 2013 року в той час як господарські операції позивача з ТОВ «С» здійснювались починаючи з жовтня 2013 року». (постанова ВС від 22.05.18р. по справі №826/14638/14)

«Сам факт наявності вироку, ухваленого на підставі угоди у кримінальному провадженні, або ухвали про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності не дає підстав для автоматичного висновку про нереальність господарських операцій, внаслідок чого є нагальна необхідність перевіряти доведеність кожного податкового правопорушення і здійснювати комплексне дослідження усіх складових господарських операцій, з врахуванням обставин, встановлених судовими рішеннями, які набрали законної сили.» (постанова ВС від 02.04.19р. по справі №826/6245/18, постанова ВС від 05.03.19р. по справі 814/569/16, постанова ВС від 31.07.18р. по справі №808/1507/16; постанова ВС від 04.09.18р. по справі №826/18952/14)

«Вироком … встановлено, що обвинувачені … вчинили фіктивне підприємництво, зокрема придбали суб'єкт підприємницької діяльності … з метою прикриття незаконної діяльності. Проте жодних фактів, які б свідчили про здійснення цим підприємством нереальної господарської діяльності, зокрема за правовідносинами із Товариством, цим вироком не встановлено…

З огляду на преюдиціальність, як властивість судового рішення, вирок суду має обов'язове значення для адміністративного суду лише в частині встановлених фактичних обставин, а не правової оцінки чи судових висновків.» (постанова ВС від 29.03.18р. по справі №826/3498/15)

«Суд визнає посилання на вирок … районного суду … неприйнятним, з огляду на положення абзацу 2 ч. 2 ст. 77 КАСУ за приписами якої суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення. На час проведення перевірки та на час прийняття спірного податкового повідомлення - рішення цього вироку не існувало.» (постанова ВС від 02.07.19р. по справі №826/15215/15)

«Посилання податкового органу на податкову інформацію про існування вироку, яким встановлена фіктивність діяльності ТОВ …, у якого контрагент платника податків придбав паливо, частина з якого у подальшому була реалізована позивачеві, є неприйнятним. Такі доводи … не покладено в основу прийняття ППР та не відображено в акті перевірки, відтак їх оцінка знаходиться за межами касаційного перегляду» (постанова ВС від 05.03.19р. по справі 814/569/16)

5️. СТОСОВНО НАЯНОСТІ ВИРОКУ ЗА СТ.205-1 КК ТА ВІДСУТНІСТЬ ЗА СТ.205 КК

«… вказаний вирок не містить будь-яких відомостей про господарські операції між ТОВ … та позивачем, окрім того він стосується гр.7, натомість директором у період здійснення господарських правовідносин та підписання первинних документів від імені ТОВ … була гр.8. Також … відносно вказаного контрагента вирок за ст. 205 КК (фіктивне підприємництво) відсутній.» (постанова ВС від 08.08.18р. по справі №820/4428/17).

6️. СТОСОВНО НАЯВНОСТІ ВИРОКУ ЗА СТ.366 КК

«… склад злочину, передбаченого статтею 366 КК України, доводиться на підставі того, що ОСОБА_1, діючи умисно, з метою незаконного отримання права на податковий кредит з ПДВ, включив до складу податкового кредиту по ПДВ очолюваного ним підприємства податкові накладні виписані (зареєстровані) від імені контрагентів, до яких позивач не належав.

… цитованим вироком не встановлено фіктивності діяльності Приватного підприємства … та ТОВ … як таких, а встановлено виключно протиправність формування цими юридичними особами податкового кредиту на підставі конкретних податкових накладних, виписаних суб'єктами господарювання, до яких позивач не належить» (постанова ВС від 02.04.19р. по справі №826/6245/18; постанова ВС від 23.04.19р. по справі №811/1682/18)

«… незалежно від рішення суду в кримінальній справі про наявність або відсутність кримінального правопорушення в діях посадових осіб Товариства, перевірка правомірності податкового повідомлення-рішення покладається лише на суд адміністративної юрисдикції» (постанова ВС від 20.06.19р. по справі №826/14042/16)

відео / фото