З вірогідністю 89% неупереджений ВАКС

Семен Ханін
Семен Ханін
Керуючий партнер ЮК «Амбер», адвокат, к.е.н., заслужений юрист України, член Правління ААУ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) навчив мене, що таке диспозитивність та неупередженість.

Слідчий суддя не бачить порушення закону у випадку, коли судову експертизу в НАБУ призначають фахівцю – детективу НАБУ, та ще й вона проводиться з порушенням визначених в законодавстві строків. Та й ще експерт-фахівець (насміхаючись над законом) в листі посилається, що експертиза може тривати днями, місяцями та роками. Де ж тут порушення закону? Його не має.

А коли захист звертається за повторною експертизою у зв’язку з неповнотою, помилками в експертному висновку, а сторона обвинувачення взагалі не з’являться до суду і не надає письмових зауважень, то захисту слідчий суддя відмовляє. Диспозитивність та неупередженість! Нам ніхто не заперечує, але слідчий суддя впорався сам.

Наведу цитату з ухвали. Вона, як то кажуть, заслуговує на те.

«Доводи сторони захисту про відсутність у заключній частині висновку експерта посилання на те, що вірогідність співпадіння голосу Особа_1 складає 89%, як про це зазначено у дослідницькій частині, не свідчать про те, що експерт надав неправильний висновок, оскільки відповідно до п. 4.14 Інструкції у заключній частині викладаються висновки за результатами дослідження у вигляді відповідей на поставлені питання в послідовності, що визначена у вступній частині. На кожне з поставлених питань має бути дано відповідь по суті або вказано, з яких причин неможливо його вирішити. Якщо заключний висновок не може бути сформульовано у стислій формі, допускається посилання на результати досліджень, викладені у дослідницький частині».

Справа у тому, що експерт у дослідницький частині висновку зазначає, що голос належить Особа_1 з вірогідністю 89%, а в заключній частині, тільки базуючись на цьому єдиному дослідженні, робить категоричний висновок – голос належить Особа_1. І СЛІДЧИЙ СУДДЯ НАГОЛОШУЄ, ЩО В ТОМУ НЕ МАЄ СУПЕРЕЧНОСТІ, З ОГЛЯДУ НА ТЕ, ЩО У ЗАКЛЮЧНІЙ ЧАСТИНІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ КОРОТКІ ВИСНОВКИ.

Слідчий суддя суперечить сам собі, тому що він сам наводить п. 4.14 Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» 53/5, де зазначено: «ЯКЩО ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК НЕ МОЖЕ БУТИ СФОРМУЛЬОВАНО У СТИСЛІЙ ФОРМІ, ДОПУСКАЄТЬСЯ ПОСИЛАННЯ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ВИКЛАДЕНІ У ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЧАСТИНІ».

Щодо змісту висновку експерта, який проводив єдине, а не декілька досліджень. Результатом єдиного дослідження експертом було встановлено, що  голос належить Особа_1 з вірогідністю 89%. Без потреби у спеціалістах можливо вирахувати, що вірогідність помилки – 11% !!!!!!!! Звісно захист вказує на неповноту або помилку в дослідженні та експертному висновку, що потребує повторної експертизи. Можливо експерт робив декілька досліджень з різних методик, та забув їх описати. І в саме з аналізу додаткових досліджень прийшов до висновку з вірогідністю 99% або 99.999%. Тоді висновок зрозумілий. Або він допустився технічної помилки і в дослідницький частини повинно стояти 99%, наприклад. Або, зрозуміло, у заключній частині не може бути категоричного висновку.

Що робити. Диспозитивність та неупередженість перемогла. Питання наразі в єдиному, що далі?