Досудове розслідування під час виконання ст. 290 КПК України

Семен Ханін
Семен Ханін
Адвокат ЮК «Амбер», к.е.н., заслужений юрист України, член Правління ААУ

 

На практиці іноді постає питання про можливість на досудовому розслідуванні під час виконання ст.290 КПК України проведення стороною обвинувачення слідчих (розшукових) дій, НСРД, та проведення інших процесуальних дій. На мій погляд, така можливість відсутня.

ЗАЗНАЧЕНЕ ВИЩЕ ПИТАННЯ МОЖЛИВО СФОРМУЛЮВАТИ НАСТУПНИМ ЧИНОМ: ЧИ МОЖЛИВО ПРОВЕДЕННЯ СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, А САМЕ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ, НСРД, ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНШИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ ТАКИМ ЧИНОМ, ЩОБ СТРОКИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ НЕ ЗАРАХОВУВАЛИСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО СТРОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ?

За певними виключеннями – НІ !

Так, згідно ч.1 ст.219 КПК України «СТРОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження». Згідно з п.5 ч.1 ст.3 КПК України «ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ - стадія кримінального провадження, яка ПОЧИНАЄТЬСЯ з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і ЗАКІНЧУЄТЬСЯ закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження». Закінчення строку досудового розслідування до закінчення досудового розслідування веде до певних наслідків, а саме: Згідно з п.10 ч.1 ст. 284 КПК України «КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЗАКРИВАЄТЬСЯ в разі, якщо:після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи. Слідчий, дізнавач, прокурор зобов’язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру» та згідно з ч.9 ст.284 КПК України «Якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести УХВАЛУ ПРО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника». 

Чинний КПК України передбачає певні виключення, коли обчислення строків досудового розслідування до його закінчення зупиняється. Ці випадки передбачені ст.280 КПК України «Підстави та порядок зупинення досудового розслідування після повідомлення особі про підозру» та ст.290 КПК України «Відкриття матеріалів іншій стороні», про що зазначено у ч.5 ст.219 КПК України «СТРОК ІЗ ДНЯ ВИНЕСЕННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗУПИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ДО ВИНЕСЕННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, А ТАКОЖ СТРОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ СТОРОНАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ПОРЯДКУ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ СТАТТЕЮ 290 ЦЬОГО КОДЕКСУ, НЕ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ У СТРОКИ, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування». 

Згідно з ч.1 ст.282 КПК України «ЗУПИНЕНЕ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ ПОСТАНОВОЮ СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА, ЯКЩО: … У РАЗІ ПОТРЕБИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ЧИ ІНШИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ». Тобто, є ІМПЕРАТИВНА ВИМОГА ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У РАЗІ ПОТРЕБИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ЧИ ІНШИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ! І у такому разі, згідно з ч.5 ст.219 КПК України строки досудового слідства теж відновлюються!

Відповідно до ч.1 ст.290 КПК України: «Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про ЗАВЕРШЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ та надання доступу до матеріалів досудового розслідування». КПК України не передбачає можливості повернення з етапу завершення досудового розслідування на попередній етап «звичайного» досудового розслідування. Але іноді сторона обвинувачення наголошує, що КПК України не забороняє вчиняти такі дії, та відновлює досудове розслідування також у порядку ч.1 ст.282 КПК України. Звісно, і у такому разі згідно з ч.5 ст.219 КПК України строки досудового розслідування теж відновлюються! Але посилання при відновленні досудового розслідування під час виконання ст.290 КПК України стороною обвинувачення на ч.1 ст.282 КПК України, вкотре засвідчує, що є ІМПЕРАТИВНА ВИМОГА ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У РАЗІ ПОТРЕБИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ЧИ ІНШИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ! Отже, згідно з ч.5 ст.219 КПК України строки досудового слідства теж відновлюються!

Чинний КПК України передбачає лише декілька виключень, коли надає можливість проведення певних слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, щоб вони не зараховувалися до строку досудового розслідування:

  1. Згідно з ч.5 ст.280 КПК України «Після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, КРІМ ТИХ, ЯКІ СПРЯМОВАНІ НА ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО». Тобто КПК України надає можливість після зупинення досудового розслідування на ЄДИНІ слідчі (розшукові) дії (які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного) з всього обсягу можливих слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій.

  2. Згідно з ч.10 ст.290 КПК України «Сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за КЛОПОТАННЯМ сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов’язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів». Тобто, КПК України надає можливість після завершення досудового розслідування на ЄДИНУ процесуальну дію (за клопотанням сторони кримінального провадження встановити строк для ознайомлення з матеріалами, тобто подати відповідне клопотання до слідчого судді) з всього обсягу можливих слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій.

ТАКИМ ЧИНОМ, КПК УКРАЇНИ НЕ ДОЗВОЛЯЄ ПРОВЕДЕННЯ СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, А САМЕ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ, НСРД, ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНШИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ ТАКИМ ЧИНОМ, ЩОБ СТРОКИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ НЕ ЗАРАХОВУВАЛИСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО СТРОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ:

- СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЇ, ЯКІ СПРЯМОВАНІ НА ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО, ПІД ЧАС ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (Ч.5 СТ.280 КПК УКРАЇНИ);

- ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЇ – ПОДАННЯ СЛІДЧОМУ СУДДІ КЛОПОТАННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТРОКУ З ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРІАЛІВ ІНШІЙ СТОРОНІ. (Ч.10 СТ.290 КПК УКРАЇНИ).

У РАЗІ ПОТРЕБИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ЧИ ІНШИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ (ОКРІМ ДВОХ ЗАЗНАЧЕНИХ ВИКЛЮЧЕНЬ), КОЛИ ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗУПИНЕНО ТА СТРОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НЕ ЗАКІНЧИВСЯ, ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО З Ч.1 СТ.282 КПК УКРАЇНИ ТА ЗГІДНО З Ч.5 СТ.219 КПК УКРАЇНИ СТРОКИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА ТЕЖ ВІДНОВЛЮЮТЬСЯ.

Тобто, на досудовому розслідуванні під час виконання ст.290 КПК України НЕМОЖЛИВЕ проведення стороною обвинувачення слідчих (розшукових) дій, НСРД, та проведення інших процесуальних дій, за виключенням єдиної процесуальної дії – подання слідчому судді клопотання про встановлення строку з ознайомлення з матеріалами досудового розслідування після завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів іншій стороні (ч.10 ст.290 КПК України).

P.S. Взагілі я повністю погоджуюсь з думкою, що відновлення досудового розслідування після оголошення про його завершення чинним КПК не передбачено. «Відновлення» передбачено виключно у зупиненому кримінальному провадженні. Посилання прокурорів на те, що відновлення досудового розслідування після початку виконання вимог ст. 290 КПК не заборонено, суперечить вимогам ст.ст. 8, 9 КПК та ст.19 Конституції України якими передбачено застосування до сторони обвинувачення принципу «дозволено лише те, що передбачено законом».