Перерахунок пенсії у військовий час

Дата: 29.06.2022 09:57

Питання:

Чи можна подати онлайн на перерахунок пенсії непрацюючому у пенсіонеру:
- звільнено на початку війни, але в кабінеті порталу пенсійного фонду немає запису про звільнення;
- немає трудової книжки, оскільки залишилася на місці бойових дій;
- калькулятор на сайті пенсійного фонду видає менше, ніж є зараз, але він враховує тільки те, що занесено там після 99 року.

Чи можна подати онлайн у такому випадку? Чи не перерахують її на менший розмір, оскільки немає трудової книжки до 99 року?

Відповідь:

Згідно Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, зорема, п. 1.1 розділу І цього Порядку заява про перерахунок пенсії може подаватись заявником разом зі сканованими копіями документів через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (далі - вебпортал) з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID.

Пунут 2.21 Порядку зазначає, що документами, які підтверджують, що особа не працює (не провадить діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), є: трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу, що надаються відділом персоніфікованого обліку за формою згідно з додатком 1 до Положення, а у разі необхідності - за формою згідно з додатком 3 до Положення, та відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця за наявними в органі, що призначає пенсію, даними.

У разі відсутності у зареєстрованої (взятої на облік) внутрішньо переміщеної особи документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), факт звільнення з роботи встановлюється на підставі ОСОБИСТОЇ ЗАЯВИ із зазначенням дати, з якої особа не працює, та поясненням обставин, у зв’язку з якими неможливо внести запис у трудову книжку чи надати оригінал трудової книжки.

Щодо того, чи зміниться розмір пенсії  у зв'язку з відсутністю трудової книжки зазначаю:

Протягом 5 років з дати набрання чинності Законом № 1217 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" (тобто з 10.06.2021) Пенсійний фонд включає до Реєстру застрахованих осіб відомості про трудову діяльність працівників на підставі інформації, наданої роботодавцем, в якого трудові книжки знаходяться на зберіганні.

Тобто, ваш роботодавець повинен був надіслати до Пенсійного фонду сканкопію вашої трудової книжки.

До того ж, електронний реєстр Пенсійного фонду містить всі дані по вашій пенсійній справі, розмір, дату нарахування, дату перерахунку та інші. 

І самі працівники фондів вже давно займаються скануванням та оцифровуванням тих пенсійних справ, що зберігались у них у відділах у письмовому вигляді

Так що всі дані в них є.

Надання сканкопії трудової або вашої заяви про звільнення замість відсутньої трудової книжки, потрібно лише для підтвердження самого факту звільнення, а не наявності страхового стажу.

1

 

Юрист, Галина Токмач.
B2BConsult всеукраїнський онлайн сервіс консультацій із законодавства