Щодо дотримання строків звернення до суду з позовом про визнання протиправним рішення ВККС

Дата: 23.05.2024 12:59

Ні Закон № 1402-VIII, ні Регламент не містять положень, які б передбачали обов`язок ВККС надати особі, стосовно якої ухвалено рішення Комісії, копію такого рішення без відповідного звернення.

Натомість визначений Регламентом порядок проведення засідань Комісії, розміщення на її офіційному вебсайті інформації про проєкти порядку денного та результати засідань, надання копії рішення Комісії за зверненням особи, стосовно якої його ухвалено, забезпечують такій особі можливість бути своєчасно обізнаною з відповідною інформацією та у випадку незгоди з рішенням отримати його копію для оскарження в суді.

Водночас, навіть після розміщення на офіційному вебсайті Комісії повного тексту спірного рішення, позивач не вживав заходів для ознайомлення з ним чи отримання його копії.

Така триваюча пасивна поведінка позивача з урахуванням наявної у нього об`єктивної можливості ознайомитися з повним текстом рішення Комісії щодо його питання не свідчить про намагання дотриматися строку звернення до суду в разі оскарження цього рішення.

Зважаючи на такі обставини ВПВС в постанові https://reyestr.court.gov.ua/Review/119168574 від 16.05.2024 у справі № 990/53/24 погодилась з висновками суду першої інстанції, що позовну заяву подано з порушенням установленого законом строку звернення до адміністративного суду, оскільки відсутні достатні і переконливі підстави для визнання поважними причин пропуску строку звернення до адміністративного суду та його поновлення.

Адвокат Михайло Гуцал