В яких випадках можуть законно відмовити у прийнятті на роботу?

Дата: 21.09.2022 09:27

Закон забороняє необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу. В окремих випадках подібне порушення може призвести навіть до кримінальної відповідальності посадових осіб роботодавця. Як зрозуміти, чи законно вам відмовляють у прийнятті на роботу чи ні?

В деталях розібрався Юридичний порадник для ВПО.

Коли відмова вважається незаконною?

Згідно із законом необґрунтованою є відмова у прийнятті на роботу:

 •  без будь-яких мотивів, або
 •  з підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей працівника, або
 •  з інших підстав, не передбачених законом.

Щодо останнього випадку, то чинне трудове законодавство дозволяє відмовляти у прийнятті на роботу, коли:

 • відсутня вакансія на посаду, на яку заявив себе претендент;
 • претендент відмовляється від проходження випробувального терміну, який у період воєнного стану може бути встановлений для будь-якої категорії працівників;
 • робота протипоказана претенденту за медичним висновком за станом його здоров'я;
 • діють обмеження щодо спільної роботи на одному підприємстві осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони будуть безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному;
 • наявні певні обмеження для окремих професій, посад або робіт:

- щодо рівня освіти (лікарем, наприклад, може працювати лише особа з відповідною медичною освітою);

- щодо віку (для виконання робіт із важкими чи шкідливими умовами праці, наприклад, не можуть залучатись особи молодші 18 років);

- щодо наявності громадянства України (іноземці, зокрема, не можуть працювати на посаді державного службовця);

- щодо статі (існує обмеження у залученні жінок до окремих видів гірничих робіт);

- щодо стажу (допустимою, наприклад, є вимога мінімального стажу роботи за спеціальністю для зайняття посади);

- щодо судимості чи іншої заборони (вироком суду особі може бути обмежено право займати певні посади чи займатись певною діяльністю);

- щодо бездоганної ділової репутації (керівником банку, наприклад, не може бути особа, що раніше керувала банком, який збанкрутував);

- щодо сумісництва (законодавством про запобігання корупції встановлені обмеження щодо виконання іншої оплачуваної діяльності особами, що виконують функції держави).

Тим не менше на вимогу претендента, а вагітній, жінці з дитиною до 3 років чи одинокій особі з дитиною до 14 рокі або дитиною з інвалідністю в обов’язковому порядку, повинні бути надані мотивовані причини відмови в письмовому вигляді. Роботодавець також повинен мати підтвердження того, що кваліфікація чи професійні якості претендента не відповідають запропонованій посаді. При цьому вимоги не повинні бути завищені та мають вкладатись у межі, визначені відповідними кваліфікаційними довідниками.

Разом із тим із окремими категоріям осіб роботодавець безумовно зобов’язаний укласти трудовий договір. Це стосується:

 •  молодих фахівців, направлених у встановленому порядку на таке підприємство;
 •  працівників, запрошених на роботу в порядку переведення;
 •  виборних працівників після закінчення терміну повноважень;
 •  працівників, яким надане право поворотного прийняття на роботу.

Звертаємо увагу, що необґрунтована або незаконна відмова у прийнятті на роботу може бути оскаржена до суду протягом 3-місячного строку, який починається з дня, коли особа дізналась або повинна була дізнатися про порушення свого права.