Яким чином і кого можуть позбавити громадянства України

Дата: 05.08.2022 10:50

Загострення безпекових питань в сучасних українських реаліях породжує ряд  дискусій у суспільстві, зокрема і щодо підстав позбавлення громадянства України.

Отож, що таке вихід з громадянства та втрата громадянства розповідає заступник начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової у місті Києві Кирило Валько.

Перш за все потрібно зазначити, що відповідно до ст. 4 Конституції України в нашій державі існує єдине громадянство, а підстави набуття і припинення громадянства визначаються законом, зокрема Законом України «Про громадянство України». Саме він і дає визначення самому поняттю громадянства України як правового зв’язку між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках. 

Важливо, що принцип єдиного громадянства виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України.

Також, варто зауважити, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Вихід з громадянства України

Закон України «Про громадянство України» визначає три підстави припинення громадянства. Перша з них – вихід з громадянства, друга- втрата громадянства, остання ж обумовлюється підставами, що передбачені Міжнародними договорами.

Так, вихід з громадянства здійснюється за клопотанням особи, яке подається у випадках, коли особа, котра проживає постійно за межами України, бажає вийти з громадянства у зв’язку із отриманням іншого, а для цього потрібно припинити   попереднє, відповідно до законодавства іншої країни та коли батьки, усиновителі або один із батьків є іноземцями бажають змінити громадянство дитині (дітям).

Слід зазначити, що вихід з громадянства осіб віком від 14 до 18 років здійснюється лише за їх згодою.

Така процедура не допускається, якщо особі, яка подала клопотання, в Україні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно якої є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили і підлягає виконанню.

Втрата громадянства України

Однією з підстав, що призводить до втрати громадянства нашої держави, є добровільне набуття громадянства іншої держави.  А саме у випадку, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.

Не вважається добровільним набуттям громадянства:

- одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав;

- набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів унаслідок усиновлення її іноземцями;

- автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

- автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

Ще одна підстава втрати громадянства - набуття його внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів. У цьому випадку , відповідно до статті 21 Закону України «Про громадянство України», рішення про оформлення набуття громадянства скасовується.

Крім цього, добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов’язком чи альтернативною (невійськовою) службою – також підстава для втрати громадянства України.

Варто зазначити, що рішення про припинення громадянства приймається Президентом України та видається відповідний указ. А оскарження рішень з питань громадянства, розглядаються судом. В той час як дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду справ про громадянство і виконання рішень з питань громадянства, можуть бути оскаржені у судовому та адміністративному порядку. Особи, які постійно проживають за кордоном, оскаржують неправомірні дії чи бездіяльність посадових осіб посольств та консульських установ України у встановленому законом порядку до суду.