Про необхідність врахування умов конкретного договору

Дата: 05.04.2023 10:56

ВПВС в ухвалі від 29.03.2023 у справі № 910/17401/21 https://reyestr.court.gov.ua/Review/109963763 зазначила, що встановлення судом недодержання стороною вимог законодавства на момент вчинення одностороннього розірвання договору здійснюється у кожному окремому випадку з урахуванням обставин справи, а саме умов кожного конкретного договору, та на підставі здійсненої судами правової оцінки доказів, наданих учасниками справи на підтвердження своїх вимог та заперечень.

Повернення справи на розгляд до ВС було обгрунтовано тим, що питання, пов`язане з тлумаченням умов конкретного договору, не є питанням, пов`язаним із застосуванням, тлумаченням норм права, та не свідчить про існування виключної правової проблеми в спірних правовідносинах.

ВС не навів доводів, що свідчать про неусталеність судової практики при вирішенні питання щодо необхідності повідомлення сторони договору про його розірвання в односторонньому порядку з урахуванням передбаченого ч. 3 ст. 188 ГК України двадцятиденного терміну.

Адвокат Михайло Гуцал