Доходи, одержані одним з подружжя від здійснення підприємницької діяльності ФОП, як об'єкт права спільної сумісної власності

Дата: 15.02.2024 10:26

Одним з об`єктів права спільної сумісної власності є доходи, одержані одним з подружжя, у тому числі й від здійснення підприємницької діяльності фізичною особою -підприємцем, які підлягають поділу між кожним з подружжя.

ВПВС у постанові від 23.01.2024 у справі № 523/14489/15-ц https://reyestr.court.gov.ua/Review/116920101 погодилась з аргументом позивача про те, що презумпцію спільної сумісної власності доходу колишньої дружини від здійснення підприємницької діяльності має спростовувати саме вона.

До спірних правовідносин не застосовується частина третя статті 57 СК України, згідно з якою другий з подружжя, який претендує, зокрема, на премію іншого з подружжя, має довести, що він долучився до її одержання.

ВПВС вважає, що суди безпідставно не взяли до уваги визначеного статтею 70 СК України порядку поділу доходу від здійснення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем між подружжям.

При поділі доходу від здійснення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем необхідно враховувати, чи був він використаний проти волі іншого з подружжя та чи використаний в інтересах сім`ї.

ВПВС звернула увагу, що сукупний дохід колишньої дружини складав загальну суму коштів, отриману в результаті реалізації товарів або послуг. Тобто ці кошти включають у себе не лише чистий прибуток підприємця, який є об`єктом спільної сумісної власності подружжя в розумінні частини другої статті 61 СК України, але й кошти від собівартості виготовлення та реалізації продукції.

У матеріалах справи відсутні інші відомості, аніж зазначені колишньою дружиною у довідках ДПІ та її податкових деклараціях, на підставі яких неможливо встановити чистий дохід колишньої дружини від здійснення нею підприємницької діяльності у вказаний період.

Оскільки позивач не довів обґрунтованості вимоги про стягнення 300 000,00 грн доходу колишньої дружини від здійснення нею підприємницької діяльності, а колишня дружина не довела використання цього доходу в інтересах сім`ї, ВПВС вважає, що слід відмовити позивачу в задоволенні його вимоги.

Адвокат Михайло Гуцал