Ризику розраховуватися готівкою до підписання договору купівлі-продажу немає

Дата: 21.09.2023 08:50

Постанова Верховного суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду: головуючого - Крата В. І., суддів: Антоненко Н. О., Дундар І. О., Краснощокова Є. В., Русинчука М. М. (суддя-доповідач), від 29 березня 2023 року у справі № 200/6309/19

https://reyestr.court.gov.ua/Review/110175537

Особа звернулася до суду з вимогою про визнання недійсним договору купівлі продажу квартири.

Однією з підстав позову було зазначено, що коштів Вона не отримала. Рішенням суду першої та другої інстанції позовні вимоги було задоволено.

Верховний суд скасував дані рішення суду першої та другої інстанції. Щодо не отримання коштів позивачем та включення в договір положення, що кошти були отримані, Верховний Суд зазначив наступне:

Відповідно до частини третьої статті 631 ЦК України сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення. Таким чином, положення договору про те, що сторона договору отримала належні їй платежі до підписання договору, свідчить про те, що сторони домовилися вважати сплату коштів, здійснену раніше за відсутності правових підстав, виконанням укладеного договору стороною, яка за цим договором мала сплатити гроші. Також Верховним Судом наведено позицію Великої Палати Верховного Суду, в якій зазначено, що включення в договір купівлі-продажу положення про одержання однією стороною від іншої грошових коштів, у тому числі до підписання договору, є звичайною діловою практикою, зокрема при укладенні договорів фізичними особами, і така практика не суперечила закону в правовідносинах, щодо яких виник спір (див. постанову Великої Палати Верховного Суду від 08 вересня 2020 року в справі № 916/667/18 (провадження № 12-145гс19)).

Володимир Клим