Щодо можливості приєднатися до апеляційної скарги особи, яка не була залучена до участі у справі

Дата: 08.06.2024 12:36

Відмовляючи у прийняті справи № 902/1076/21 до свого розгляду, ВПВС в ухвалі https://reyestr.court.gov.ua/Review/119367917 від 22.05.2024 зазначила, що в пунктах 66-68 своєї ухвали від 06.07.2022 у справі № 32/77т вона вже виснувала, що приєднання до касаційної скарги згідно зі ст. 297 ГПК України передбачає реалізацію учасником справи права на підтримання доводів касаційної скарги особи, на стороні якої заявник виступав, без можливості доповнення доводів касаційної скарги новими аргументами та їх обґрунтуванням.

Вимоги заяви про приєднання до касаційної скарги є похідними від вимог касаційної скарги, що унеможливлює заявлення в такій заяві самостійних доводів щодо підстав оскарження рішень судів попередніх інстанцій.

При цьому Велика Палата дійшла висновку про необхідність закриття провадження за заявою про приєднання до касаційної скарги особи, яка не набула у вказаній справі статусу учасника провадження, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 296 ГПК України.

Було звернуто увагу на постанову від 21.07.2021 у справі № 505/3470/14-ц, у якій КЦС ВС здійснив аналіз частини першої ст. 363 ЦПК України та виснував, що процесуальним законом не передбачена можливість учаснику справи приєднатися до апеляційної скарги особи, яка не була залучена до участі у справі судом першої інстанції, оскільки в такій правовій ситуації учасник справи не міг виступати на стороні такого заявника в суді першої інстанції (апеляційний суд не мав процесуальної можливості відкрити апеляційне провадження за такою заявою).

Адвокат Михайло Гуцал