Щодо оцінки недобросовісності контрагента

Дата: 02.06.2023 13:22

У справі, що переглядалася ВС, мав місце випадок, коли подальші дії контрагента за оспорюваним договором свідчать про недобросовісність та нерозумність його дій.

На переконання ВС підлягає оцінці не лише поведінка третьої особи (контрагента) до та під час укладення оспорюваного договору, але й після його укладення, зокрема чи виконала третя особа свої обов`язки за договором, у який спосіб, як у подальшому третя особа розпорядилася одержаним за оспорюваним договором, чи не було залучення третьої особи до участі в укладенні договору формальною дією, спрямованою на протиправне позбавлення юридичної особи прав на майно.

ВС зазначив, що аналіз практики свідчить про те, що суди встановлюють факт недобросовісності та нерозумності в поведінці контрагента за договором лише в момент вчинення правочину, що у переважній більшості справ стало підставою для відмови у визнанні оспорюваного правочину недійсним.

Тому, на думку ВС, необхідна конкретизація критеріїв оцінки недобросовісності та нерозумності в поведінці контрагента за договором задля забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики.

Водночас, констатуючи відсутність підстав для прийняття справи № 547/727/20-ц, ВПВС 25.05.2023 постановила ухвалу https://reyestr.court.gov.ua/Review/111170836 про повернення її на розгляд ВС.

Адвокат Михайло Гуцал