Заборона на проведення масових зібрань у межах заходів із протидії поширення Covid-19 - позиція ЄСПЛ

Дата: 29.09.2022 09:18

Правова позиція ЄСПЛ у справі «COMMUNAUTE GENEVOISE D'ACTION SYNDICALE (CGAS) v. Switzerland» від 15.03.2022, заява № 21881/20 https://cutt.ly/zVobwXH

Асоціація-заявник у сфері захисту інтересів працівників та організацій-членів скаржилася на позбавлення права організовувати публічні зібрання та бути їх учасником протягом двох з половиною місяців після вжиття урядових заходів із протидії поширенню COVID-19.

За результатами розгляду цієї скарги, Суд зробив наступні висновки.

Повна заборона певного типу поведінки була серйозним заходом, що вимагало вагомих підстав для його виправдання, зокрема шляхом нагляду судами, уповноваженими врівноважувати конкуруючі інтереси: захист здоров’я і захист прав та свобод інших осіб. Тобто за обставин, коли на ранніх етапах пандемії не обов’язково очікувати, що на національному рівні відбудуться детальні обговорення, перед тим як вживати невідкладних заходів, спрямованих на боротьбу із цим глобальним лихом, незалежний та ефективний судовий розгляд ужитих виконавчою гілкою влади заходів був тим паче важливим.

Щодо покарання з порушення заборони проведення публічних заходів, то застосування кримінальних покарань має виправдовуватися особливо вагомими підставами і що організація мирного зібрання зазвичай не має мати за собою ризик застосування таких покарань.

У світлі важливості свободи мирних зібрань у демократичному суспільстві, зокрема з тем та цінностей, поширюваних відповідно до свого статуту асоціацією-заявником, загального характеру й значної тривалості заборони публічних заходів, що перешкоджали діяльності асоціації, і характеру та суворості можливих покарань втручання в реалізацію захищених ст.11 Конвенції прав не було пропорційним переслідуваній меті. Крім того, національні суди не здійснювали ефективного перегляду спірних заходів у відповідний період. Тому держава в цій справі перевищила свободу розсуду, надану їй. Тож втручання не було необхідним у демократичному суспільстві в розумінні ст.11 Конвенції і мало місце порушення цього положення.

ZakonOnline