практика ЄСПЛ

Тримання під вартою в залі судового засідання впливає на ефективність отриманої правової допомоги

Дата: 29.12.2023 13:32

ЄСПЛ у рішенні від 06.10.2022 у справі «Суслов та Батікян проти України» установив, що на стадії судового розгляду не було надано належних можливостей для підготовки захисту.

Заборона катування: рішення ЄСПЛ у справі "Суслов та Батікян проти України"

Дата: 28.12.2023 10:12

Як убачається з рішення ЄСПЛ у справі «Суслов та Батікян проти України» від 06.10.2022, констатація міжнародною судовою установою порушення ст. 3 Конвенції у звʼязку з недопустимими умовами тримання під вартою в слідчому ізоляторі обумовлена тим, що уряд не спростував тверджень заявника про брак особистого простору в камері, а також наявними відомостями про побутові умови тримання в цьому ізоляторі.

На відшкодування моральної шкоди було виплачено 2 500 євро.

Рішення ЄСПЛ від 12.01.2023 у справі "Овчаренко та Колос проти України"

Дата: 22.12.2023 10:33

У рішенні від 12.01.2023 у справі «Овчаренко та Колос проти України» ЄСПЛ повторив, що трудові спори не виключаються зі сфери «приватного життя» у розумінні ст. 8 Конвенції.

Існують певні типові аспекти приватного життя, на які можуть вплинути такі спори внаслідок звільнення, пониження, відмови у доступі до професії або застосування інших подібних несприятливих заходів. До цих аспектів входять (і) «внутрішнє коло» заявника, (іі) можливість заявника встановлювати та розвивати відносини з іншими людьми та (ііі) соціальна і професійна репутація заявника.

Рішення ЄСПЛ у справі "Погребний та інші проти України"

Дата: 27.11.2023 10:00

В ухвалі від 23.11.2023 у справі № 2-1801/06 https://reyestr.court.gov.ua/Review/115127046 про залишення без руху заяви про перегляд за виключними обставинами рішення районного суду ВПВС навела короткий зміст рішення ЄСПЛ від 19.10.2023 у справі «Погребний та інші проти України».

Відмова у перегляді вироку, незважаючи на констатацію ЄСПЛ порушення Конвенції

Дата: 21.09.2023 10:23

ЄСПЛ в остаточному рішенні від 20.07.2023 у справі «Скрипка та інші проти України» констатував порушення пунктів 4, 5 ст. 5 Конвенції та присудив справедливу сатисфакцію - 500 євро

Засуджений звернувся до ВПВС з питанням перегляду на підставі п. 2 ч. 3 ст. 459 КПК обвинувального вироку, стверджуючи, що для відновлення його порушених конвенційних прав має бути призначений повторний розгляд справи в суді першої інстанції.

Щодо перегляду судових рішень у випадках встановлення ЄСПЛ порушень Україною міжнародних зобов'язань

Дата: 19.09.2023 14:33

Звертаючись із заявою про перегляд постанови за виключними обставинами, заявник порушив питання про забезпечення їй на підставі рішення ЄСПЛ у справі «Латюк та інші проти України» права на такий додатковий захід індивідуального характеру, як відновлення попереднього юридичного стану, який вона мала до того порушення Конвенції, яке встановив ЄСПЛ (restitutio in integrum).

Щодо інформування співобвинувачених про право на захисника, призначеного судом

Дата: 10.05.2023 12:38

Правова позиція ЄСПЛ у справі «STRASSENMEYER v. GERMANY» від 02.05.2023, заява № 57818/18 https://cutt.ly/46w3D2M

Заявник скаржився на порушення його права на справедливий судовий розгляд кримінального провадження через те, що жоден із співобвинувачених не був поінформований про своє право на захисника, призначеного судом, до того, як Заявника допитали працівники поліції.

З цього приводу ЄСПЛ зазначив наступне.

Законність тримання під вартою: тривалість провадження

Дата: 19.04.2023 15:32

Правова позиція ЄСПЛ у справі «RADONJIĆ AND ROMIĆ v. SERBIA» від 04.04.2023, заява № 43674/16 https://cutt.ly/h7Lt1ER

Заявники скаржились, що провадження в Конституційному Суді, розпочате на підставі їхньої скарги щодо законності тримання їх під вартою, не відповідало вимозі "швидкості", передбаченої п.4 ст.5 Конвенції.

Підписка на практика ЄСПЛ